nieuws

SP-Succes: Studenten helpen kinderen die worstelen met de lockdown

Dinsdag steunde de Kamer een voorstel van SP en VVD jongeren te helpen die tijdens de lockdown in de problemen komen. Studenten die leraar of sociaal werker willen worden kunnen, als baan of als stage, jongeren helpen die door de coronacrisis in de knel komen. SP-Kamerlid Peter Kwint: ‘We horen allemaal de verhalen van leerachterstanden, van leerlingen die minder vaak inloggen voor lessen en soms zelfs helemaal niet komen. Sommige jongeren hebben meer stress, voelen zich eenzaam en worden depressief. We moeten die jongeren dicht bij ons houden, daarom ben ik heel blij dat dit voorstel is aangenomen.’

Niemand kan nog met zekerheid zeggen hoe lang de scholen nog dicht moeten blijven, maar het staat als een paal boven water dat de leerachterstanden van leerlingen toenemen. Ook zeggen steeds meer jongeren last te hebben van de lockdown. Ze voelen zich eenzaam of lusteloos, en zelfs het aantal jongeren met suïcidale gedachten neemt toe.

Kwint: ‘We kunnen niet alle problemen wegnemen die deze gigantische crisis met zich meebrengt, en het is simpelweg voor een docent niet te doen om naast een digitale les ook nog nauw contact te onderhouden met alle leerlingen. Maar we zijn het wel aan jongeren verplicht om alles te doen wat we kunnen om ze te helpen. De SP gelooft echt dat dit voorstel erbij kan helpen. Een student die docent wil worden maar nu toch geen stage kan lopen, kan wonderen verrichten door met een leerling thuis mee te kijken en wat te helpen. En iemand die therapeut of sociaal werker wil worden, kan datzelfde doen bij jongeren waar zorgen bestaan over hoe het met ze gaat. Ik verwacht echt dat het kabinet met heel veel spoed hiermee aan de slag gaat. Het is hard nodig.’


 

Blijf op de hoogte!

De SP zet zich in voor genoeg betaalbare huizen, voor eerlijke zorg, voor veilige buurten en voor nog veel meer. We doen onderzoek, voeren actie, organiseren bijeenkomsten en doen voorstellen. Zorg dat je op de hoogte blijft, mis het niet!

Betrokken SP'ers