nieuws

Kan een app helpen in de bestrijding van het coronavirus?

Maarten Hijink

De aankondiging van minister Hugo de Jonge om met apps het coronavirus te gaan volgen leidt tot veel vragen. Begrijpelijk, vindt SP-Kamerlid Maarten Hijink. ‘Mensen vragen zich af of zo’n app een nuttige bijdrage is aan het bestrijden van het virus. Ook zijn er zorgen over de bescherming van persoonsgegevens.

Wat de SP betreft komt er alleen een app als het nut duidelijk is aangetoond en als aan cruciale voorwaarden wordt voldaan. Een app moet door onafhankelijke deskundigen gemaakt worden, niet commercieel zijn, tijdelijk, vrijwillig en anoniem zijn.’

Voor de SP is het belangrijk dat een app geen vervanging wordt van andere belangrijke maatregelen die nu genomen moeten worden. Hijink: ‘Denk aan de bescherming van zorgverleners en mensen met een kwetsbare gezondheid. Ook kan een app het werk van de GGD en goed testbeleid niet vervangen; daar moet nu juist in geïnvesteerd worden.’

Hijink stelt dat de SP alleen zal instemmen met invoering van corona-apps als de meerwaarde aangetoond kan worden en aan alle waarborgen voldaan wordt. ‘De nadruk ligt nu op het proces van aanbesteding, van welke commerciële partij gaan we een app kopen. Waarom leggen we de nadruk niet op het ontwikkelen van een app, in een samenwerkingsverband van deskundigen, waarbij we vóóraf de juiste noodzakelijke voorwaarden stellen? Dit lijkt mij de verkeerde volgorde. Het recht op privacy is geen hobby van enkelen, maar een algemeen belang van onze hele rechtsstaat.’

Wat de SP betreft zou de app sowieso gratis toegankelijk moeten worden voor iedereen. Ook mogen de gegevens niet centraal opgeslagen en bewaard gaan worden, moet het gebruik van de app veilig, vrijwillig en anoniem zijn, en mag het doel alleen zijn het onder controle krijgen van het virus.

De SP heeft inmiddels samen met andere partijen een serie kritische vragen gesteld aan de regering. 

Betrokken SP'ers