nieuws

Rechtvaardige zorg: eigen risico en zorgpremie op nul, lasten eerlijk delen

Maarten Hijink

De SP wil de zorg rechtvaardig maken en bouwen aan een Nationaal ZorgFonds. Het deugt niet dat mensen die de pech hebben ziek te worden een hoge zorgrekening betalen. Daarom is de SP ook geen voorstander van het eigen risico: het is een boete op ziek zijn. Ook de maandelijkse vaste zorgpremie is voor veel mensen moeilijk op te brengen. Voor veel mensen, zeker ook de mensen die geen zorgtoeslag krijgen, is de maandelijkse zorgpremie een flink hap uit het budget. Omdat de zorg voor iedereen betaalbaar moet zijn stelt de SP nu voor: schaf het eigen risico en het toeslagcircus af, zet de zorgpremie op nul en betaal de rekening van de zorg naar draagkracht. Zo’n driekwart van de huishoudens is daardoor flink beter af.

De SP wil een nieuw zorgstelsel, een Nationaal ZorgFonds, waarin de macht van de zorgverzekeraars wordt gebroken en goede zorg voor iedereen toegankelijk wordt. Een eerste stap om dat mogelijk te maken is het veel eerlijker delen van de zorgkosten door de zorgkosten vanuit de belastingen te betalen in plaats vanuit premies. ‘Dan kun je echt zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Wie veel verdient draagt meer bij dan iemand die weinig verdient. Nu is dat helaas andersom. Een gezin met een modaal inkomen is meer dan 20% van het inkomen kwijt aan zorgkosten, de hoogste inkomens maar 11%. Dat is natuurlijk niet rechtvaardig,’ aldus SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Waar middeninkomens nu nog een één vijfde of meer van hun inkomen aan zorg kwijt zijn wil de SP dat die bijdrage omlaag gaat en dat de hoogste inkomens meer gaan bijdragen. Het CPB rekende voor de SP door wie er zou profiteren als de zorgkosten voor een groter deel betaald zouden worden uit de belastingen in plaats vanuit de maandelijkse zorgpremie. In het voorstel van de SP wordt het eigen risico afgeschaft en gaat de maandelijkse zorgpremie naar nul euro. Uit de doorrekening blijkt dat huishoudens in doorsnee 2,7% meer koopkracht overhouden dan in de huidige kabinetsplannen. Voor bijna driekwart van de Nederlanders betekent dit een (flinke) verbetering van hun koopkracht.

Met het voorstel om de zorgkosten te betalen uit de belastingen brengt de SP een stevige correctie aan op het beleid van Rutte III. Hijink: ‘De hoogste inkomens krijgen er bij dit kabinet veel meer bij dan de lage- en middeninkomens. Door de rekening van de zorg eerlijker te delen gaan de midden- en lage inkomens er stevig op vooruit en dragen de hoogste inkomens juist wat meer bij.’

 

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!

Ik sluit me aan

Betrokken SP'ers