Pinnen in het buitenland zonder extra opnamekosten

Foto: Matt Thorpe (https://www.flickr.com/photos/mattingham/) (CC BY-NC-ND 2.0)

Als je in een andere lidstaat euro's pint, mag een bank geen extra opnamekosten in rekening brengen voor toeristen of zakenreizigers. Dat blijkt uit antwoorden op de vragen van Europarlementariërs Dennis de Jong (SP) en Esther de Lange (CDA) aan de Europese Commissie. Dennis de Jong: "Als Griek in Griekenland moet je wel bij andere banken dan je eigen bank kosten betalen, maar je kunt ook terecht bij je eigen Griekse bank. Als toerist of zakenreiziger kun je in het buitenland vaak niet je eigen bank vinden en moet je wel bij een andere bank dan je eigen bank pinnen. Als er extra kosten worden gerekend alleen omdat je uit het buitenland komt, dan vind ik dat indirecte discriminatie."

Uit de antwoorden van de Europese Commissie blijkt dat ze van plan is om pinnen in het buitenland verder te onderzoeken en passende maatregelen te nemen. Esther de Lange: "Het kan niet zo zijn dat je op reis in het buitenland wordt geconfronteerd met kosten die eigenlijk helemaal niet mogen. Dat staat lijnrecht tegenover de afspraken van onze interne markt. De Commissie moet optreden en ik ben blij dat ze aangeven dat te zullen doen."

Beide Europarlementariërs waren het eens dat het probleem snel opgelost dient te worden. De Jong: "Het probleem zit nog complexer in elkaar doordat bijvoorbeeld een bank waar je in Nederland een rekening hebt, ook banken heeft in andere lidstaten, maar die dan officieel toch weer worden gezien als een andere bank en je dan alsnog kosten in rekening worden gebracht voor het pinnen. Dat is natuurlijk heel vreemd, want je ziet wel hetzelfde logo en dezelfde naam. Er is dus nog veel uit te zoeken voor de Commissie en ik blijf Eurocommissaris Dombrovskis (Financiële diensten en kapitaalmarkten) op de huid zitten dat de mensen niet de dupe worden van oneerlijke behandeling door de banken."