nieuws

Geen groen licht voor TTIP-light

Anne-Marie Mineur, SP-Partijraad september 2015
Anne-Marie Mineur, SP-Partijraad september 2015

Europarlementariër Anne-Marie Mineur is blij met het feit dat de het Europees Parlement geen groen licht heeft gegeven voor nieuwe onderhandelingen met de VS. Mineur: “De handelsafspraken die vandaag op tafel lagen, hadden weliswaar niet het gewicht van TTIP, maar het ging wel ergens over. Zo wil de Commissie met de VS in onderhandeling treden over het afschaffen van tarieven op vrijwel alle industriële goederen. Kritische ngo's spreken dan ook van TTIP light. Dat president Trump heeft aangekondigd uit het Parijs-akkoord te zullen stappen, wordt blijkbaar voor kennisgeving aangenomen.”

Het gebeurt niet vaak dat het Europees Parlement ervoor kiest om ergens géén standpunt over in te nemen, maar vandaag gebeurde precies dat in Straatsburg. Op tafel lag een tekstvoorstel dat voorwaarden noemde om in onderhandeling treden met de VS over handelsafspraken. Vanuit de oppositie kwam echter ook een voorstel om juist die passages te wijzigen, en onder geen voorwaarde akkoord te gaan met dit mandaat. Dat voorstel kreeg opmerkelijk genoeg een meerderheid van het parlement. Maar de gewijzigde tekst in zijn geheel werd daarop alsnog weggestemd. Gevolg is dat het Europees Parlement nu helemaal geen positie heeft ingenomen over het openen van de onderhandelingen. 

Mineur: “Natuurlijk is het jammer dat de gewijzigde tekst het niet gehaald heeft, maar het is ook duidelijk dat het voorstel geen draagvlak heeft in het Europees Parlement. Uiteindelijk moet de Raad een mandaat afgeven, en niet het Europees Parlement, maar deze stemming laat wél zien dat het Parlement gevoelig is voor de vele kritische noten die gekraakt zijn over nieuwe handelsafspraken met de VS. Het is van belang om in de handelsruzie met Trump in te zetten op de-escalatie. Maar dat mag niet betekenen dat de EU middels een salami-tactiek toch de weg opgaat van een nieuw TTIP, zeker niet als dat ten koste gaat van milieu en klimaat. Wat de SP betreft gaan we geen handelstarieven afbouwen omdat Trump dat zo graag wil, maar slaat de EU een nieuwe weg in richting eerlijke en duurzame handel.”

 

Betrokken SP'ers