Debat in Eerste Kamer over terugdringen gaswinning Groningen

Het klinkt hoopvol, de Wet minimalisering Gaswinning uit het Groningenveld. Minder gas dus, zou je denken.  De SP voert hier al lang, samen met de Groningers, strijd om. Vandaag behandelt de Eerste Kamer deze wet.

Helaas is niets zoals het lijkt, en ziet SP-senator Geert Reuten dan ook  een grote adder onder het gras. Reuten: “Het wetsvoorstel staat vol onduidelijkheden op belangrijke punten. De veiligheid bijvoorbeeld. Hierbij denk je aan de veiligheid van bewoners, die dag in dag uit onzeker zijn en zelfs met een koffer onderaan de trap leven omdat ze er rekening mee houden dat ze ieder moment hun huis uit moeten kunnen. Het ministerie denkt echter aan nog een heel andere veiligheid; de leveringszekerheid van het gas. Dit zijn duidelijk tegenstrijdige belangen.”

Bovendien moet Reuten concluderen dat het wetsvoorstel de Kamer buitenspel zet. De regering kan hoogstens achteraf aangesproken worden op gemaakte keuzes, zonder dat ze die dan nog kan beïnvloeden. Reuten: “Het laatste woord hoort bij de volksvertegenwoordiging, niet bij het kabinet. Zo werkt onze democratie en ik zie geen enkele reden om dat op dit gevoelige dossier te veranderen.”

Namens de SP dient Reuten een tweetal moties in, waarin duidelijkheid gevraagd wordt over de veiligheid en het maatschappelijk belang, en het laatste woord van de Tweede en Eerste Kamer gewaarborgd wordt.

Betrokken SP'ers