Trump bluft, Juncker capituleert

TTIP-demo Amsterdam, 22 oktober 2016. (Foto: SP)
TTIP-demo Amsterdam, 22 oktober 2016 (Foto: SP)

De SP verzet zich tegen de deal die EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft gesloten met de Amerikaanse president Donald Trump. SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur: “Het is een klap in het gezicht van het maatschappelijk verzet tegen TTIP, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en VS waarover de onderhandelingen in 2016 zijn stopgezet. In plaats van afspraken te maken over eerlijke en duurzame handel, heeft de Juncker beloofd meer vloeibaar gas en soja te importeren, en alle handelsbeperkingen zoals importtarieven en standaarden af te bouwen. Dat terwijl deze regels juist consumenten en milieu beschermen. Ook willen Juncker en Trump de handel in diensten, chemicaliën en farmaceutische producten intensiveren.”

Trump dreigde met nieuwe importbelastingen op de auto-industrie. Juncker heeft nu gereageerd door in Washington toe te zeggen om meer vloeibaar gas (LNG) en soja te importeren. Mineur: “Het gebruik van fossiele brandstoffen vormt een bedreiging voor het Klimaatakkoord. Bovendien bestaat Amerikaans vloeibaar gas voor een belangrijk deel uit het uiterst vervuilende schaliegas. Ook de import van soja is problematisch. We kunnen in Europa veel beter ons eigen duurzame veevoer telen. Dat is gunstiger voor onze boeren en het milieu, en scheelt veel transportkosten. Dat 90% van de Amerikaanse soja genetisch gemanipuleerd is, betekent dat deze deal daarnaast een bedreiging vormt voor de Europese ban op genetisch gemanipuleerde producten.”

Mineur steunt pogingen om de handelsoorlog te de-escaleren, maar vindt dat het conflict aangegrepen moet worden om te spreken over de negatieve gevolgen van globalisering: “In plaats van de race naar de bodem verder aan te jagen ten koste van mens, dier en milieu, zouden de EU en VS ernaar moeten streven afspraken te maken over handel die tegemoetkomen aan de grote groep gewone mensen die helemaal niet profiteert van globalisering, en duurzaamheid vooropstellen. Niet de winst van de multinationals moet centraal staan. Handel moet duurzaam zijn, en de 90% bevoordelen. In plaats daarvan heeft Juncker Trump gegeven wat hij wilde, terwijl de EU nu alleen het woord van Trump heeft om zich aan vast te klampen. Het handelsconflict met China heeft laten zien hoeveel dat waard is.”

Betrokken SP'ers