nieuws

Köhler: afschaffen raadgevend referendum is grote stap achteruit

Frank Köhler

Dinsdag bespreekt de Eerste Kamer de afschaffing van het raadgevend referendum. Slechts een klein aantal landen in Europa kent geen referendum en als het aan de regering ligt voegt Nederland zich bij dit kleine groepje. Dit dankzij een reuzendraai van D66 die altijd voor een raadgevend referendum is geweest. Alles wijst erop dat de Nederlandse bevolking het referendum wil behouden.

SP-senator Frank Köhler: 'Het minste wat de regering kan doen is Nederland in staat stellen om een uitspraak over die afschaffing te doen. Met kunstgrepen heeft de minister juist dit voorstel niet-referendabel gemaakt. Ik vind het pijnlijk om te zien dat juist dit voorstel door een D66-minister wordt verdedigd. Want hoewel dit misschien juridisch wel kan, zijn experts het met ons eens dat het alles behalve fraai, logisch of fatsoenlijk is.'

Het kabinet geeft, bij monde van D66 minister Ollongren, als reden voor het afschaffen van het referendum, dat het niet aan de verwachtingen heeft voldaan. Maar deze afschaffing schaadt het vertrouwen van burgers juist verder. De SP is voor een bindend referendum, maar dat is geen reden om de afschaffing van het raadgevend referendum na te streven. Köhler: 'Democratische vernieuwing vereist versterking van de bestaande middelen, niet de afschaffing ervan.'

Betrokken SP'ers