nieuws

SP-Europarlementariër De Jong: Macron is een reus op lemen voeten

Foto: Storm Crypt (https://www.flickr.com/photos/storm-crypt/) (CC BY-NC-ND 2.0)

De rede die de Franse president Macron vanmorgen hield in het Europees Parlement, liet gewone mensen in de kou staan. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ´De grote vergezichten van Macron kennen we nu wel. Maar hij gedraagt zich als een reus op lemen voeten: terwijl hij in Frankrijk chaos creëert met een keihard neoliberaal beleid, verwacht hij van de Europese Unie verbinding. Het nationale parlement, dat het dichtst bij de burgers staat, zet hij via decreten buiten spel, en het instituut dat het verst af staat van gewone mensen, de EU, moet democratie terugbrengen. Dat is totaal ongeloofwaardig´.

Voor de SP geldt dat de democratie juist door ongebreidelde marktwerking wordt uitgehold. De Jong: ´Het waren maar twee woorden, snel uitgesproken, maar Macron staat voor structurele hervormingen, keiharde maatregelen om de concurrentiekracht van de EU te versterken. Macron ziet vakbonden en studentenorganisaties als hinderpalen. Hij staat met de rug naar de mensen. In Frankrijk wordt hij gezien als strijder, en niet als verbinder. In werkelijkheid schrijft hij delen van de samenleving af´.

Zijn ideeën over de EU waren al bekend, maar in zijn rede vatte hij ze nog eens samen. De Jong: ´Alles is bij Macron gericht op versterking van de markt. Zijn voorstellen zullen de ongelijkheid in de samenleving niet wegnemen, maar juist vergroten. Het idee dat er een einde moet komen aan belastingontwijking door multinationals, is prima, maar om dat te koppelen aan nieuwe Europese belastingen is geen oplossing. Bij belastingen hoort een directe, democratische controle en dat vind je wel op nationaal niveau, maar niet bij de Europese instellingen die hiervoor veel te ver af staan van de burgers. Macron verwacht van de EU oplossingen die hij in eigen land niet waarmaakt. Dat gaat niet werken´.

Betrokken SP'ers