Anne-Marie Mineur dringt aan op betaalbare medicijnen in Indiaverdrag

Medicijnen in India, bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:An_Ayurvedic_Pharmacy,_Rishikesh_(1).jpg

Ontwikkelingslanden dreigen de dupe te worden van farmaceuten die medicijnen onbetaalbaar maken, doordat de Europese Commissie zich niet aan haar eigen beloftes houdt. SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur heeft namens Europarlementariërs van GUE/NGL en S&D een dringende brief gestuurd naar de Eurocommissaris voor Internationale Handel, Cecilia Malmström. Daarin roepen zij de Commissie op om de toegang tot medicijnen wereldwijd niet te ondermijnen. Directe aanleiding voor de brief vormen de onderhandelingen over het vrijhandelsverdrag tussen de EU en India, die vandaag weer hervat zijn.

Binnen de WTO zijn er strenge afspraken gemaakt over intellectueel eigendom en patentrechten, beter bekend als de TRIPS-overeenkomst. Dankzij aanvullende afspraken is de toegang tot medicijnen voor bepaalde ontwikkelingslanden gegarandeerd gebleven. Door de vrijstelling van patentrechten voor farmaceutische producten kunnen Indiase producenten medicijnen veel goedkoper aanbieden aan hun eigen bevolking en daarbuiten. De prijsverlaging is van groot belang geweest in de mondiale strijd tegen HIV/AIDS, tuberculose en malaria.

In haar brief roept Mineur de Commissaris op deze afspraken respecteren, zoals de Commissie eerder ook beloofd heeft: "Het is van groot belang dat in het vrijhandelsverdrag geen maatregelen worden opgenomen die voorbijgaan aan de gemaakte afspraken en de toegang tot medicijnen verslechteren voor Indiase burgers en de wereldbevolking," aldus Mineur.

Betrokken SP'ers