nieuws

Tiny Kox: 'Rutte moet werk maken van bestrijding van kinderarmoede'

Tiny Kox

Maandag en dinsdag debatteert de Eerste Kamer over het regeerakkoord. SP-fractievoorzitter Tiny Kox vraagt de regering om nu eindelijk werk te maken van de bestrijding van kinderarmoede. ‘Nog steeds groeien 320.000 kinderen op in armoede en dat terwijl bijna 70% van het totale vermogen in Nederland in handen van de rijkste 10% van de bevolking ligt. De toenemende concentratie van rijkdom in de handen van weinigen is geen natuurverschijnsel maar het gevolg van politieke keuzes, of van politiek wegkijken. Het grote geld domineert meer en meer het beleid van regeringen. Kinderen uit arme gezinnen gaan minder vaak studeren, hebben minder kans op een baan, leven minder gezond en komen eerder te overlijden. Ik zie Rutte geen poging doen het tij te keren, dus ik ga de steun van de Kamer vragen hem hier een opdracht toe te geven.’

Kox kijkt ernaar uit om de degens te kruisen met de minister-president en zijn nieuwe kabinet. ‘Je kunt Rutte veel verwijten, maar eenkennig is hij niet’, stelt Kox vast. ‘Nadat de premier ons in Rutte-1 voluit verraste door radicaal-rechts een hoofdrol in zijn regering te geven, en daarna in Rutte-2 zijn linkse tegenpool over de brug wist te lokken, heeft hij nu in Rutte-3 een drietal voormalige oppositiepartijen verleid om in zijn regeringsboot te stappen. Hoe kan één man drie zo verschillende kabinetten leiden? Ik wil graag van de premier weten waar dit kabinet op aankoerst.’

De Senaatsfractie van de SP stelt verder voor dat er een parlementair onderzoek komt naar de invoering en uitvoering van de Nationale Politiewet en wil ze dat Nederland zich als tijdelijk lid van de VN Veiligheidsraad inzet voor een antikernwapenverdrag en een kernwapen vrije wereld.

Lees hier de volledige spreektekst van Tiny Kox.

UPDATE: Op 5 december heeft de voltallige Eerste Kamer (met uitzondering van de PVV) ingestemd met het SP-voorstel inzake het terugdringen van armoede onder kinderen. Premier Rutte accepteert de uitspraak van de Senaat. Zijn regering gaat de kwantitatieve reductieopdracht uitvoeren.

Betrokken SP'ers