Roemer gekozen tot lijsttrekker: ‘Alleen SP kan kloof dichten’

Emile Roemer

De SP is de enige partij die de enorme kloof in de samenleving kan dichten. Dat zei Emile Roemer nadat hij zaterdag door de Partijraad werd gekozen tot lijsttrekker voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. ‘Er gaapt een grote kloof tussen de kleine groep die goed voor zichzelf zorgt en de rest van de bevolking. Als de SP het voor het zeggen krijgt, dan ziet Nederland er in 2020 heel anders uit. Met meer democratie, met meer macht voor gewone mensen. Want als mensen nu niets meer te zeggen hebben over hun werk, hun school of hun wijk, dan zorgen wij dat ze er weer over gaan.’

Volgens Roemer hebben de Britten afgelopen week laten zien wat er gebeurt als de politieke elite de mening van de bevolking stelselmatig negeert. ‘Je kunt niet ongestraft multinationals pamperen, banken subsidiëren en ondertussen de mensen laten betalen. Je kunt niet ongestraft de bevolking jarenlang negeren. Daarom moet Nederland ook opnieuw onderhandelen. Over een Europa dat landen niet dwingt zichzelf kapot te bezuinigen. Voor een Europa van samenwerking en niet van dictaten. Een Europa dat dienstbaar is aan de mens, niet aan markt en munt. En leg dat verdrag vervolgens voor aan de bevolking. Dat is democratie!’

Tot slot stond Roemer stil bij de tweedeling in de zorg. ‘Een paar verzekeraars beslissen welke zorg je krijgt en waar je die zorg kunt krijgen. Een fors deel van de bevolking wordt afgesloten van zorg: Zij kunnen het eigen risico niet betalen. Daarom is een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico hard nodig. Daarin maken we een einde aan onnodige bureaucratie en geldverslindende concurrentie en regelen we goede zorg voor iedereen. In een korte tijd hebben al bijna 40.000 mensen het Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico omarmd. We krijgen steun van het overgrote deel van de bevolking. Samen met hen gaan we de kloof dichten.’ 

Emile Roemer

De hele toespraak van Emile Roemer op de Partijraad: 

Wij hebben een spannende week achter de rug. De Britten hebben deze week besloten om de Europese Unie te verlaten. Dat kunnen we gerust een keerpunt in de Europese geschiedenis noemen.

De Britten hebben laten zien wat er gebeurt als de politieke elite de mening van de bevolking stelselmatig negeert. De eurocraten die de afgelopen decennia hebben gewerkt aan een Europese Superstaat krijgen nu het deksel op de neus.

Voor velen verrassend, voor mij niet. Je kunt niet ongestraft een Unie optuigen die landen dwingt keihard te bezuinigen en zekerheden voor mensen af te breken. Je kunt niet ongestraft multinationals pamperen, banken subsidiëren en ondertussen de bevolking laten betalen. Je kunt niet jarenlang ongestraft de bevolking negeren.

Want wie zijn inkomen permanent ziet achterblijven bij wat nodig is om te leven; wie met zorg opgebouwde sociale voorzieningen afgebroken ziet worden; wie ziet dat onze gezondheidszorg een speeltuin voor bedrijven wordt, en wie ziet dat de kloof tussen arm en rijk alleen maar blijft groeien, die heeft het wel gehad met de elite.

Ik heb het hier over de elite van wereldvreemde politici die maar blijven dromen van een federaal Europa, van Eurocraten die denken dat Brussel het ook echt beter weet, en bovenal een economische elite van vertegenwoordigers van het grote bedrijfsleven, de financiële wereld en alle lobbyclubs die daar bij horen. Zij zijn de menselijke maat niet alleen uit het oog verloren, zij hebben de menselijke maat geofferd op het altaar van de markt. Ik val van mijn stoel als ik Dijsselbloem na de Brexit hoor praten over de ‘Fundamentals van de economie’. Politiek, Jeroen, doe je voor mensen. Niet voor banken en beleggers.

De Eurocraten wilden niet alleen geen Brexit maar willen ook geen koerswijziging van het Europese project. Sterker nog, voor hen is dit reden nog harder door te denderen. Daarmee vergroten ze de kloof met een groeiende groep mensen die een ander Europa willen. Ze jagen een deel van de bevolking in de handen van extreemrechts en zetten de samenwerking in Europa op het spel.

Een ander Europa betekent vooral een Europa waarin de nationale democratie weer voldoende ruimte krijgt. Waar geen ruimte is voor een ondemocratische Europese commissie. Waar de interne markt deels ingeperkt wordt. Waar geen begrotingsbeleid wordt afgedwongen dat sociaal beleid uitholt en publieke voorzieningen afbreekt.

Daarom willen wij ook nieuwe onderhandelingen in Europa, een nieuwe deal, een nieuw verdrag. Over een afgeslankt Europa. Over een democratischer Europa. Een Europa dat landen niet dwingt zichzelf kapot te bezuinigen. Een Europa dat samenwerking bevordert in plaats van dictaten oplegt. Een Europa die dienstbaar is aan de mens en niet aan markt en munt. En leg dat verdrag vervolgens voor aan de bevolking. Dát is democratie!

Partijgenoten,

Kijk waar we staan in onze samenleving. En of het nu dichtbij is of ver weg: gewone mensen hebben steeds minder te zeggen. Niet over Europa. Niet over de woningcorporatie. Niet over de school of het werk. Niet over onze economie.

Er gaapt een grote kloof tussen de kleine groep die goed voor zichzelf zorgt en de rest van de bevolking die wel de lasten maar niet de lusten krijgt van de politiek die in Den Haag en Brussel wordt bedacht.

De macht moet daarom naar de mensen! Als de woningcorporaties niet opkomen voor belangen van huurders, dan geven wij de huurders de zeggenschap over hun corporatie. Als bij bedrijven de topsalarissen en bonussen door het dak gaan, dan geven wij werknemers via eigen commissarissen invloed op het beleid van hun bedrijf. Als studenten en docenten machteloos staan tegenover zonnekoningen van bestuurders, dan maken we hen baas in het onderwijs, Als het aantal miljonairs in ons land opnieuw gestegen is, dan voeren wij een miljonairsbelasting in. Als werkende mensen niet meer rond kunnen komen van het salaris dat ze verdienen, dan zorgen wij dat de lonen omhoog gaan. Als multinationals – aangemoedigd door de VVD – belasting ontduiken dan pakken wij dat aan en dwingen we af dat de grootse bedrijven hun eerlijke deel in de belasting betalen!

Wij willen dat gewone mensen juist meer te zeggen krijgen. Als mensen er niet meer over gaan, dan máken ze dat we er weer over gaan! Dat onze democratie meer wordt dan 1x in de vier jaar stemmen.

Als we zien dat in onze samenleving dat mensen elkaar niet meer ontmoeten, dat je steeds meer gettovorming in de steden ziet, dat discriminatie en racisme een steeds groter probleem wordt in onze samenleving. Dan kijken we niet weg, dan staan we op. Want we weten dat de strijd tegen racisme, discriminatie en uitsluiting hand in hand gaat met de strijd tegen sociale ongelijkheid. Dan garandeer je voor IEDEREEN goed onderwijs, voldoende inkomen, een betaalbare woning en zorg voor iedereen. Omdat we SAMEN Nederland zijn.

Wij nemen de zorg op de schop, we hebben het er vandaag uitgebreid over gehad. Een paar verzekeraars beslissen welke zorg je krijgt en waar je die zorg kunt krijgen. Een deel van de bevolking wordt afgesloten van zorg: zij kunnen het eigen risico niet betalen. Zo diep is de kloof inmiddels geworden. Mensen gaan niet meer naar de tandarts of laten na een val geen foto’s meer maken. Bang dat ze zijn voor hoge zorgkosten.

Maar partijgenoten,

Dat gaat veranderen. En jullie weten waarom. Want als ik het over ‘bijna 40 duizend’ heb. Dan weten jullie wat ik bedoel. Dat is het aantal mensen dat steun heeft uitgesproken voor ons Nationaal Zorgfonds. Wekelijks komen er duizenden steunverklaringen bij. Hier – in De Moed – werken ze tegen de klippen op om alle actiepakketten te versturen.

Wij krijgen veel steun. Van links tot rechts: bijna iedereen wil dit. Híer kunnen we rekenen op steun van het overgrote deel van de bevolking. Wij gaan dus niet alleen deze campagne voeren. Wij gaan ‘m met steun van het overgrote deel van de bevolking voeren. Én we gaan ‘m winnen ook. Het Nationaal Zorgfonds gaat er komen!

Partijgenoten,

Het dichten van de kloof, dat wordt onze inzet voor de verkiezingen van volgend jaar. In de zorg, in het onderwijs en ook in Europa. Wij gaan dat doen omdat we hebben bewezen dat we het kunnen. Van Amsterdam tot Maastricht. Van Groningen tot aan Zuid-Holland. Waar de SP bestuurt zijn de mensen beter af.

Wij laten het zien:

Hoe je meer betaalbare huurwoningen kunt bouwen.

Hoe je de begroting op orde krijgt zonder de zorg kapot te bezuinigen.

Hoe je de verschillen kleiner maakt, lokaal, nationaal én internationaal.

Beste mensen,

Het is aan ons om de komende maanden duidelijk te maken de SP de enige partij is die de steeds verder groeiende kloof kan dichten. Wij doen dat, al was het maar omdat niemand anders het doet.

Ik ga met jullie die strijd aan. Ik heb me opnieuw verkiesbaar gesteld omdat ik geloof in onze partij. Omdat wij de meest actieve partij van Nederland zijn. Omdat wij de beste ideeën hebben om de kloof te dichten en Nederland socialer te maken. Daarom wil ik met jullie de volgende wedstrijd spelen én winnen.

Op dit moment wordt binnen de partij hard gewerkt aan een nieuwe kandidatenlijst. Aan een nieuw team dat straks de verkiezingen moet gaan winnen. En we kiezen onze doelen voor Nederland. Het Nationaal Zorgfonds, zodat de zorg voor iedereen betaalbaar wordt. Geen eigen risico, omdat niemand die ziek wordt een boete verdient. We kiezen voor hogere lonen, omdat je van een salaris een gezin moet kunnen onderhouden. Met meer wijkagenten zorgen we voor veiligere buurten. We verkleinen de klassen en pakken belastingontduiking aan. We investeren in zonne-energie en sluiten de kolencentrales.

Partijgenoten,

Als wij het voor het zeggen krijgen dan ziet Nederland er in 2020 echt anders uit. Wij hebben geen voorzichtige ambities maar revolutionaire voorstellen om ons land écht te veranderen. Meer democratie, met meer macht voor gewone mensen. Het kapitaal onderwerpen, ten gunste van de democratie.

Ik heb er zin in. Laten we dat een campagne bouwen zoals we dat nu met het nationaal zorgfonds doen.

Groots. Met steun van de mensen! En met heel veel succes!

Zet ‘m op!

Betrokken SP'ers