nieuws

SP stemt in Senaat tegen hogere huren en tijdelijke huurcontracten

De SP-fractie in de Eerste Kamer heeft  tegen de wet gestemd die sommige huren extra verhoogd en meer tijdelijke huurcontracten mogelijk maakt. In de wet worden de huren bij  corporaties gematigd, maar huren bij particulieren gaan juist extra omhoog. SP-senator Frank Köhler: ‘Al met al is het een echte VVD-wet geworden, waarmee de sociale huursector verder wordt afgebroken.’

Particuliere en commerciële verhuurders mogen door deze wet de huren van hun woningen - onder de liberalisatiegrens van 710 euro - extra verhogen. Die extra huurverhoging  treft ruim 400.000 huurders. Een motie van de SP, gesteund door de ChristenUnie, GroenLinks en de Partij voor de Dieren, om ook in deze sector de huren te matigen, haalde het niet. Naast de VVD en PvdA, lieten ook CDA, D66, PVV, SGP en 50Plus deze huurders in de kou staan.

Tot nu toe bestonden tijdelijke huurcontracten alleen voor speciale situaties of speciale groepen. In de nieuwe wet wordt het voor commerciële verhuurders onbeperkt mogelijk huurcontracten voor 2 jaar aan te bieden. En alle verhuurders van onzelfstandige woonruimte mogen onbeperkt gaan werken met contracten voor maximaal 5 jaar. Köhler: ‘Hierdoor wordt de bescherming van huurders door het contract voor onbepaalde tijd, uitgehold. Huurders dreigen als nomaden van de ene woning naar de volgende te moeten. Een zeer slechte ontwikkeling.’

Betrokken SP'ers