nieuws

Senator Gerkens: Mediawet nog steeds prutswerk

Arda Gerkens

De verwoede poging van staatssecretaris Dekker om de zwaar bekritiseerde Mediawet aangenomen te krijgen in de Eerste Kamer, heeft de wet helaas niet beter gemaaktDe SP is tegen de Mediawet omdat de bezuinigingen die gepaard gaan met het wetsvoorstel het doel van de wet, 'het toekomstbestendig maken van de publieke omroep', compleet onderuit halen. Staatssecretaris Dekker wil de wet snel door de Eerste Kamer loodsen vanwege de aanstaande hervormingen bij de regionale omroepen en de reeds ingeboekte bezuinigen.

Senator Arda Gerkens heeft dinsdag grote bezwaren geuit over de procedure. De staatssecretaris heeft er namelijk voor gekozen de kritiek van de Eerste Kamer onder te brengen in een aparte aanvullende wet. Deze nieuwe wet moet eerst nog door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd worden, voordat hij in werking treedt. Ondertussen wordt de Mediawet wel al aangenomen, met de toezegging van de staatssecretaris dat grote delen direct buiten werking worden gesteld omdat die nog in de aanvullende wet gerepareerd moeten worden. Het gevolg is een onsamenhangend geheel en senator Gerkens beoordeelt de wet als 'prutswerk' van de staatssecretaris.

Gerkens stelde tijdens het debat: 'Om een goed oordeel te kunnen vellen in de Eerste Kamer moeten we gelijktijdig kunnen stemmen over het voorliggende en het aanvullende wetsvoorstel. Ik dring er bij de staatssecretaris op aan de Mediawet aan te houden en met spoed de reparatiewet naar de Kamer te sturen.'

De Eerste Kamer beslist dinsdag 15 maart of de wet via een motie alsnog wordt aangehouden. Als de wet niet wordt aangehouden, zal er hoofdelijk gestemd worden over de Mediawet.

Betrokken SP'ers