nieuws

Bashir: ‘Criminaliteit en overlast niet verplaatsen maar aanpakken!’

Volgens SP-Kamerlid Farshad Bashir is er in Nederland, zeker in bepaalde wijken, behoefte aan een wijkenbeleid waarmee problemen aanpakt worden in plaats van verplaatst. Dat betekent dat de buurtmeester en de wijkagent terug moeten komen en vroegtijdig op problemen moeten afgaan. Bashir: ‘De uitbreiding van de Rotterdamwet, het weren van mensen met een crimineel of overlast gevend verleden uit bepaalde wijken, lost problemen niet op, maar smeert ze uit over het land. En buurtbewoners hebben er niets aan. Uit onderzoek blijkt dat de leefbaarheid niet is toegenomen in de wijken waar de Rotterdamwet geldt.’

Met de Rotterdamwet kunnen mensen met een laag inkomen uit bepaalde buurten worden geweerd. Nu wil een meerderheid van de Tweede Kamer dat ook mensen die ooit overlast hebben veroorzaakt of crimineel gedrag vertoond hebben, worden uitgesloten om in bepaalde wijken te wonen. Mensen die een woning zoeken kunnen op basis van meldingen bij de politie worden geweerd, maar in politiegegevens staan ook meldingen die nooit tot vervolging hebben geleid. Bashir: ‘Wanneer je iets fout doet, moet je gestraft worden. Vervolgens moeten je problemen aangepakt worden en moet je begeleid worden om je weg weer te vinden in de samenleving. Met de Rotterdamwet wordt ervoor gekozen om criminaliteit en andere problemen te verplaatsen, in plaats van ze te bestrijden. Dat is niet de keuze van de SP.’

De SP wil dat het kabinet eindelijk weer een wijkenbeleid gaat voeren. ‘Wijkmeesters, huismeesters en buurtagenten kunnen problemen niet alleen vroegtijdig signaleren, zij kunnen er ook iets aan doen voordat het uit de hand loopt.’

De SP doet vier voorstellen:

  1. Zorg voor een leefbare buurt, met voldoende ogen en oren in de wijk. Geef buurtbewoners medezeggenschap over hun eigen wijk en omgeving. Zorg voor voldoende buurtmeesters bij corporaties en bij de politie voor voldoende wijkagenten.
  2. Bouw de verhuurderheffing om in een investeringsplicht zodat er voldoende betaalbare woningen kunnen worden gebouwd en er in een buurt geïnvesteerd kan worden. Dat kan met een landelijk buurtverbeteringsfonds, waarbij rekening wordt gehouden met lokale verschillen en zeggenschap van bewoners.
  3. Voorkom en bestrijd tweedeling. Investeer in gemengde wijken. Bouw gemengd zodat wijken en scholen gemengd worden.
  4. Straf criminelen via de rechter, niet via een gemeente of woningbouwcorporatie. Jaag ze na het uitzitten van hun straf niet op, maar zorg voor een goede begeleiding bij het vinden van een plek vinden in de samenleving.

Betrokken SP'ers