nieuws

Maak einde aan sollicitatieplicht voor 60-plussers

Er moet een einde worden gemaakt aan de verplichting te solliciteren voor werklozen van 60 jaar en ouder. Dat stelt SP-Kamerlid Paul Ulenbelt. Nu worden alleen mensen die op hun 64ste werkloos raken vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Ulenbelt: ‘Veel oudere werklozen solliciteren zich suf, maar komen nergens meer aan het werk. Werkzoekenden worden gedemotiveerd door alle afwijzingen en werkgevers worden horendol van alle brieven die ze ontvangen. Dit systeem werkt niet en moet snel worden aangepast.’ 

Eerder is in het sociaal akkoord tussen werkgevers en werknemers afgesproken dat de sollicitatieplicht voor werknemers vanaf 60 jaar zou verdwijnen. De regering heeft geen uitvoering gegeven aan deze afspraak. Ulenbelt: ‘De regels zijn onduidelijk en niet effectief. Raak je op je 64ste werkloos, dan hoef je niet te solliciteren. Maar verlies je bij 63-jarige leeftijd je baan, dan moet je nog jaren sollicitatiebrieven versturen. Ongelijke behandeling die mensen niet eerder aan een baan helpt. Daar moet een einde aan komen. Daarom stel ik voor dat voor alle werkzoekenden vanaf 60 jaar de plicht om te solliciteren verdwijnt.’

Betrokken SP'ers