nieuws

Köhler: Belastingplan gemiste kans om ongelijkheid aan te pakken

SP-senator Frank Köhler hield maandag in de Eerste Kamer zijn maidenspeech over het belastingplan. Tijdens het debat met staatssecretaris Wiebes benadrukte Köhler niet tevreden te zijn met het belastingplan, omdat de mensen die dat het hardst nodig hebben er niet in koopkracht op vooruit zullen gaan. Met dit belastingplan mist het kabinet de kans om via fiscale maatregelen de ongelijkheid tussen rijk en arm in Nederland kleiner te maken. Helaas liggen de prioriteiten van dit kabinet elders, want met name de hoogste middeninkomens en hoge inkomens gaan erop vooruit.

Volgens Köhler toont het kabinet te weinig ambitie omdat er op lange termijn te weinig banen worden gecreërd. Ook laat het kabinet de kans liggen om de inkomensverhouding eerlijker te maken. Huishoudens met een laag inkomen gaan er gemiddeld 130 euro per jaar op vooruit, huishoudens met een middeninkomen 650 euro. En huishoudens met een hoog inkomen krijgen er meer dan 1000 euro per jaar bij. De groep die er helemaal niets op vooruit gaat in koopkracht zijn de mensen zonder kinderen, die rond moeten komen met een minimuminkomen, bijstands- of Wajong uitkering.

De SP wil de tendens naar de steeds grotere ongelijkheid keren. Köhler: ‘Het kabinet moet belastingen heffen naar draagkracht, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.’ Het kabinet heeft gelukkig in de Tweede Kamer naar de SP geluisterd en beloofd te komen met een voorstel om het werkelijke rendement dat mensen uit hun vermogen halen te belasten, in plaats van het fictieve rendement. Deze voorstellen zal de SP kunnen steunen, maar dit geldt niet voor het belastingplan.

Betrokken SP'ers