Smaling: Rapport Fyra is opnieuw gele kaart voor Mansveld

Alles wat fout kon gaan is fout gegaan. Dat blijkt uit het onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie naar de Fyra. SP-Kamerlid Eric Smaling: 'Dit hele project was één groot fiasco, voor de treinreizigers, de politiek en de schatkist. Met het aanschaffen van de Fyra is 11 miljard euro in de plomp gegooid. Dit toont het failliet aan van marktwerking op het spoor. Staatssecretaris Mansveld verzamelt op deze manier wel erg veel gele kaarten. Daar kun je niet eeuwig mee in het veld blijven lopen. Het vertrek van de staatssecretaris was onvermijdelijk geworden. Ik hoop op een goed inhoudelijk debat op korte termijn met de nieuwe bewindspersoon.’

De Tweede Kamer is door verschillende opeenvolgende kabinetten op het verkeerde been gezet met selectieve, te florissante, onjuiste of misleidende informatie, zo blijkt uit het rapport. Het publieke belang is met het het vermarkten van het spoor volledig uit het oog verloren. Smaling: 'Het spoor is een publieke voorziening die vraagt om publieke oplossingen. De politiek moet lessen trekken uit de conclusies van de enquêtecommissie.'

De SP was de eerste partij die het vertrouwen in de Fyra van AnsaldoBreda verloor en drong eind 2012 aan op het terugsturen van de trein. ‘Door die gigantisch dure aanbesteding is er gekozen voor goedkoop Italiaans materieel. Het is een aaneenschakeling van kinderziektes geweest. Het heeft me ook verbaasd dat staatssecretaris Mansveld tot op het laatst nog vertrouwen bleef hebben in deze trein,’ aldus Smaling.

Smaling wil dat de politiek stopt met het vermarkten van het spoor. ‘Voor de zoveelste keer wordt aangetoond dat marktwerking niet werkt op het spoor. Het kost enorm veel geld en de reiziger komt in het hele verhaal niet voor. Dezelfde problemen zagen we bij de aanbesteding in Limburg. Hoogste tijd dat we de hele spoor weer publiek maken. Dat betekent einde aan aanbestedingen, en de NS en ProRail samenbrengen in één publiek spoorbedrijf.'

De SP heeft zich in verleden altijd verzet tegen de aanleg van de hogesnelheidslijn (HSL). Dit geld kon beter besteed worden aan het verbeteren van het bestaande binnenlandse spoornetwerk.

De enquêtecommissie Fyra, v.l.n.r. Ton Elias (VVD), Vera Bergkamp (D66), Madeleine van Toorenburg (CDA), Mei Li Vos (PvdA) en Henk van Gerven (SP).

Betrokken SP'ers