nieuws

Roemer: ‘VVD en PvdA vergroten problemen vreemdelingenopvang’

Volgens SP-leider Emile Roemer is het door PvdA en VVD gesloten akkoord over ‘Bed, bad en brood’ op geen enkele manier een oplossing voor gemeenten, voor vreemdelingen en voor de samenleving als geheel. Roemer: ‘De conclusie is dat het kabinet weer een dag door kan, dat de problemen worden afgeschoven op gemeenten en dat uiteindelijk geen vreemdeling extra zal vertrekken.’

Roemer noemt het onacceptabel dat het kabinet nu het probleem alleen maar groter maakt. ‘Het kabinet zadelt burgers van ons land en ook de lokale bestuurders van gemeenten met een afgrijselijk probleem op: zij moeten straks toezien hoe mensen door hun straten zwerven terwijl ze geen vinger mogen uitsteken om te helpen. Een boete voor gemeenten voor het bieden van hulp is niet alleen inhumaan, maar ook contraproductief. Zonder opvang verliezen we mensen uit het oog en zal van terugkeer zeker geen sprake meer zijn.’

De SP is voor opvang voor een langere periode, op meerdere plekken in het land en met de enige eis dat men moet meewerken aan een oplossing als voorwaarde voor toegang. Opvang is namelijk beter voor de mensen om wie het gaat en het is beter voor alle anderen in ons land omdat het voorkomt dat er mensen op straat gaan zwerven.

Betrokken SP'ers