nieuws

'Echte ondernemers en burgers de dupe van belastingontwijking multinationals'

Doordat multinationals steeds minder belasting over hun winsten betalen, moeten burgers het midden- en kleinbedrijf steeds dieper in de buidel tasten. Dat stelt de Rekenkamer na uitvoerig onderzoek naar belastingontwijking door multinationals dat is uitgevoerd op initiatief van de SP en GroenLinks. Volgens het controleorgaan is Nederland op het vlak van belastingheffing op multinationals zelfs vergelijkbaar met notoir belastingparadijs Luxemburg.

SP-Kamerlid Arnold Merkies is niet verbaasd: ‘Al jaren hamer ik op de mogelijkheden die Nederland biedt om bedrijven hun winsten door te sluizen, waardoor ze steeds minder belasting hoeven betalen. Omdat de misgelopen belasting wel moet worden geïnd, gaan de inkomstenbelasting en indirecte belastingen als de btw en accijnzen, al jaren omhoog. Echte ondernemers en hardwerkende burgers zijn de dupe van belastingontwijking door multinationals.’

De Rekenkamer concludeert ook dat de Tweede Kamer maar weinig zicht heeft op belastingontwijking via Nederland en doet voorstellen om die te verbeteren. Merkies: ‘Als parlement horen we maar al te vaak over exotische belastingconstructies van multinationals, waardoor deze bijna geen belasting afdragen. Wanneer ik de regering daarover bevraag, geeft deze steevast geen antwoord omdat men niet kan ingaan op individuele bedrijven. Helaas moeten we er nu steeds via uitgelekte informatie achter komen welke twijfelachtige afspraken worden gemaakt met belastingdiensten. Zo bleek vandaag uit uitgelekte informatie uit Luxemburg dat multinationals op die manier miljarden kunnen wegsluizen en zo de belasting ontlopen.  Ik stel daarom voor dat er veel meer openheid van zaken komt over hoeveel belasting multinationals in elk land betalen en welke afspraken ze maken met de Belastingdienst.

Merkies wil verder dat de Belastingdienst alleen nog afspraken maakt met bedrijven die werkgelegenheid aan Nederland toevoegen. Ook moet de Belastingdienst standaard gaan kijken naar de gevolgen voor Nederland en andere landen, wanneer er afspraken worden gemaakt. Als die negatief uitpakken, mogen er geen afspraken worden gemaakt.’

Betrokken SP'ers