nieuws

SP: vinger aan de pols bij woningcorporaties

De financiële situatie van de woningcorporaties nadert de gevarenzone. Zij renoveren en bouwen steeds minder, hebben steeds meer schulden en investeren minder in onderhoud. Dertig corporaties zijn zelfs zó verarmd dat ze geen cent meer kunnen lenen voor noodzakelijke investeringen. Ondertussen zijn de huren enorm gestegen. Dat blijkt uit cijfers in Sectorbeeld 2012. Volgens SP-Kamerlid Paulus Jansen staan alle seinen op rood. ‘De cijfers zijn uit 2012 en die zijn al verontrustend,’ aldus Jansen. ‘Wanneer de effecten van het beleid van het huidige kabinet van VVD en PvdA duidelijker worden, dan is de nood nog verder aan de man. Daarom moeten we per kwartaal vinger aan de pols houden.’

Volgens Jansen brengen de verhuurderheffing en de inkomensafhankelijke huurverhoging woningcorporaties in de problemen. Jansen wil daarom exact weten welke corporaties er slecht voor staan en een problematisch laag eigen vermogen hebben. Wanneer corporaties niet kunnen investeren dan gaat dat ten koste van de huurprijs, de kwaliteit van woningen en de leefbaarheid in de buurt. Jansen: ‘Keer op keer zijn huurders de klos door dit kabinet. Daarom moeten we op tijd bij kunnen sturen als woningcorporaties financieel dreigen om te vallen.'

Jansen pleit daarnaast voor het aan banden leggen van de topsalarissen bij de corporaties. 'Dat is publiek geld en daar moet zuinig mee omgegaan worden. Het geeft geen pas bestuurders rijkelijk te belonen terwijl corporaties in een financieel dal zitten.'

Betrokken SP'ers