nieuws

SP onderzoekt: op 282 koopwoningen slechts één betaalbare huurwoning beschikbaar

Uit eigen onderzoek van SP-Kamerlid Paulus Jansen wordt duidelijk dat het aanbod van betaalbare huurwoningen medio november 2013 is gedaald tot een alltime dieptepunt. Op iedere lege betaalbare huurwoning zijn deze week 282 koopwoningen beschikbaar. Jansen: ‘Deze coalitie maakt huren onbetaalbaar. Honderdduizenden gezinnen kunnen geen kant op. Kopen is onhaalbaar, huren onbetaalbaar.’

Jansen onderzocht het woningaanbod in een gebied met 2,7 miljoen inwoners. Daar zijn deze week 107 woningen beschikbaar met een huur van 536 euro of lager. Jansen: ‘Die grens is belangrijk, omdat bij huurtoeslag-ontvangers het eigen risico boven die huur stijgt tot 60% (alleenstaanden, AOW-ers) of 100% (gezinnen). Tegenover die 107 betaalbare huurwoningen staat een aanbod van 30.135 koopwoningen. Een totale scheefgroei dus.’

Volgens Jansen tonen deze cijfers het failliet aan van het woningmarktbeleid van minister Blok: ‘Vorige maand toonde onderzoeksbureau RIGO aan dat 35% van de sociale huurders aan het eind van deze kabinetsperiode door de armoedegrens is gezakt. De minister zegt: dan ga je toch goedkoper wonen. Wij hebben bewezen dat dat een fabeltje is. Deze mensen kunnen geen kant op.’

Jansen wijst erop dat dit kabinet het probleem steeds groter maakt door de woningcorporaties kaal te plukken met een verhuurderheffing van 1,7 miljard euro per jaar. Die kunnen geen betaalbare huizen meer bouwen en verhogen de huur van vrijkomende woningen met 100 tot 200 euro per maand om de verhuurderheffing te kunnen ophoesten. Per saldo is de beschikbare betaalbare huurvoorraad sinds 1993 gedaald, terwijl het aantal huishoudens met 1,5 miljoen gestegen is.’

Volgens Jansen is de enige structurele oplossing voor de woningmarkt een gelijkere financiële behandeling van de huur- en koopsector. Per saldo levert een sociale huurwoning de Staat op dit moment 700 euro per jaar op, terwijl hetzelfde huis als het verkocht wordt de schatkist jaarlijks 1100 euro aan hypotheekrenteaftrek kost. De omzetting van de verhuurderheffing in een investeringsregeling zou dat verschil kleiner maken en tevens zorgen voor een verruiming van het betaalbare aanbod.

Betrokken SP'ers