nieuws

Draai CDA zorgt voor aantasting kinderbijslag

Een plotselinge ommezwaai van de CDA-fractie in de Eerste Kamer heeft gisteren geleid tot verslechtering van de kinderbijslag. Door in te stemmen met het plan van de regering om de kinderbijslag te bevriezen zorgden de christen-democraten ervoor dat de gebruikelijke verhoging van de kinderbijslag per 1 juli 2013 niet doorgaat. De verhoging van het basiskinderbijslagbedrag was nodig vanwege de prijsontwikkeling van het afgelopen half jaar.

In het debat met minister Asscher van Sociale Zaken klonk brede kritiek op het wetsvoorstel. De gevolgen van de verschillende bezuinigingen op de positie van gezinnen met kinderen zou ongewenst zijn. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer had het CDA mede daarom nog tegen het voorstel gestemd. Daar kreeg het wetsvoorstel slechts de steun van PvdA, VVD en D66 terwijl die drie partijen in de Eerste Kamer samen geen meerderheid hebben.

SP-senator Bob Ruers is dan ook verbaasd en teleurgesteld in de opmerkelijke draai van het CDA: ‘Het CDA zegt een gezinspartij te zijn en vindt dat gezinnen ten onrechte voor een groot deel voor de rekening van de crisis opdraaien. Daarin was zij een bondgenoot van de SP. Door te draaien en PvdA en VVD aan een meerderheid in de senaat te helpen maakt zij op dit terrein een bijzonder slechte beurt.’

Betrokken SP'ers