nieuws

Ulenbelt: 'Overgangsregeling AOW belabberd'

Volgens SP-Kamerlid Paul Ulenbelt schiet staatssecretaris Klijnsma tekort in het tegemoetkomen van mensen met een inkomensgat door de verhoging van de AOW-leeftijd. 'Klijnsma weigert de problemen van mensen die met de gevolgen van haar beleid worden geconfronteerd serieus te nemen. Deze mensen raken buiten hun schuld een hoop geld kwijt en hebben recht op een echte overbrugging in plaats van een financieel zwart gat.'

Eerder deze week werd de staat voor de rechter gedaagd door diverse vakbonden en slachtoffers van deze maatregel. 'En terecht. De overheid toont zich een volstrekt onbetrouwbare partner in deze. Wij zullen vanuit de Kamer het kabinet aanpakken en hopen dat de rechter dat vanuit de rechtszaal doet.'

De overbruggingsregeling schiet volgens het SP-Kamerlid volstrekt tekort omdat er een inkomensgrens van 150% van het bruto minimumloon geldt en er een strikte vermogenstoets is. Ulenbelt: ‘Dat betekent dat voor ongeveer 85 procent van de mensen het gat niet wordt gedicht.'

De SP zal zich blijven inzetten voor een fatsoenlijke overgangsregeling voor iedereen. Ulenbelt steunt daarnaast het actiecomit├ę 'Dicht het 65plus-gat' dat slachtoffers opriep hun klachten op te sturen naar de PvdA en de VVD.

Betrokken SP'ers