nieuws

Janssen: ‘Donner blundert bij rapport ICT-bezuinigingen’

SP-Kamerlid Rik Janssen wil opheldering van minister Donner over een rapport dat aangeeft dat de overheid miljarden kan besparen door het gebruik van Open Source software. Janssen: 'Eerst zei Donner dat dit rapport niet bestond, vervolgens gaf hij aan dat het 'maar om een privestuk van een ambtenaar ging', en nu is het bericht dat het rapport wel officieel is, maar deugt het volgens Donner niet. Dat bepaal ik als Kamerlid graag zelf. En dan ontvang ik er graag een uitleg bij waarom er zo geheimzinnig gedaan wordt over dit rapport.'

Reeds in 2010 vroeg de Kamer om toezending van dit rapport. Het bestaan van dit rapport werd toen door minister Donner stellig ontkend. In februari vroeg Janssen tijdens een debat over ICT bij de rijksoverheid nogmaals naar het bestaan van dit rapport. Daarop deelde Donner de Kamer mee dat dit slechts wat losse gedachten waren van een ambtenaar en dat dit niet de status van een officieel rapport kon zijn.

Ook die correctie bleek niet waar te zijn. Donner stelt nu dat het weliswaar een officieel document betreft, maar dat de kwaliteit van het onderzoek tekort schiet. Janssen: ‘Als een stuk meldt dat we tussen de 500 miljoen en 1 miljard per jaar kunnen besparen, dan wil ik graag als Kamerlid zelf beoordelen of dit een goed onderzoek is, zeker in tijden van zware bezuinigingen. Ik wil dit rapport bespreken. Dan kan Donner uitgebreid uitleggen waarom dit rapport niet deugt, in alle openheid. Maar tot twee keer toe de Kamer foutief informeren en het rapport ontkennen, dat past een minister niet.’

Betrokken SP'ers