SP één van de groenste partijen

De SP scoort hoog in het onderzoek dat Natuurmonumenten deed naar het groene gehalte van de politieke partijen. De natuurorganisatie keek daarvoor naar het stemgedrag en de voorstellen van partijen in de Tweede Kamer als het gaat om natuur en landschap.

“Het onderzoek laat zien dat de groene beloftes die de SP in haar verkiezingsprogramma verwoordt, in de praktijk worden waargemaakt. Dit in tegenstelling tot veel andere partijen, met name ter rechter zijde,” zegt SP-Kamerlid Krista van Velzen . ”De SP staat bekend om de inzet voor goede zorg en armoedebestrijding, maar ook voor een groen en mooi Nederland kun je bij de SP goed terecht.”

De SP zet zich in om de kwaliteit van natuur in Nederland te versterken. De afspraak is dat er in 2018 in Nederland tenminste 728.000 hectare hoogwaardige en goed beschermde natuur komt. Er moet nog iets meer dan 100.000 ha natuur gerealiseerd worden. Van Velzen: “Als het aan de SP ligt gaan we dat doen samen met de agrariërs die er nu zitten. Zij kunnen de natuur herstellen en krijgen daar wat de SP betreft een eerlijke vergoeding voor.”

Betrokken SP'ers