nieuws

Toch onderzoek naar falende officieren van justitie

Er komt toch een onderzoek naar de sancties die de afgelopen jaren zijn opgelegd aan falende officieren van justitie. Die toezegging deed minister van Justitie Hirsch Ballin dinsdag tijdens het vragenuur aan SP-Kamerlid Arda Gerkens.

Gerkens vroeg de minister, tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer, een onafhankelijk onderzoek te doen naar het falen van officieren van justitie. Aanleiding voor de vragen van Gerkens was de uitzending van Zembla waarin een ontluisterend beeld werd geschetst van het onbestraft blijven van fouten van officieren van justitie.

Gerkens: “Ik ben blij met deze eerste stap van de minister op weg naar openheid over de sancties tegen falende officieren. Er komt nu antwoord op de vraag welke sancties er mogelijk zijn en hoe die sancties zijn toegepast. Binnen twee maanden moet het onderzoek zijn afgerond. Daar zullen we de minister aan houden.”

Betrokken SP'ers