nieuws

SP-studie: Fortuyns antwoorden op Paars zijn Pimpelpaars

Met de publicatie van zijn boek ‘De puinhopen van acht jaar paars’ presenteert Pim Fortuyn morgen zijn “herstelprogramma” voor Nederland. Vandaag al verschijnt het rapport ‘Leest u zijn boeken maar’ van het wetenschappelijk bureau van de SP.

Voorkant van het SP-rapport Leest u zijn boeken maar

Het rapport doet verslag van een uitgebreid onderzoek naar ambities, missie en politieke opvattingen van de huidige komeet aan het politieke firmament. Daarbij is niet alleen Fortuyns laatste pennenvrucht betrokken maar het hele scala van diens boeken, columns en interviews uit de afgelopen jaren. Na serieuze opvolging van Fortuyns voortdurende advies aan iedereen (“Leest u mijn boek maar!”) kunnen de samenstellers van de prikkelende bloemlezing uit diens werk nu met veel citaten aantonen dat de antwoorden van Fortuyn op de “paarse puinhopen” vooral pimpelpaars zijn, ultra-liberale, rechtse oplossingen voor door een rechtse politiek veroorzaakte problemen in de samenleving. Het is nuttig dat kiezers dat te weten komen, aldus de samenstellers.

Het onderzoek toont aan dat de opvattingen van Fortuyn niet van vandaag of gisteren zijn, maar in de loop van de afgelopen vijftien jaar een redelijk helder samenhangend mens- en wereldbeeld opleveren, passend bij de ambities en de missie van Fortuyn. Het toont ook aan dat op vrijwel alle terreinen waarop Fortuyn de politiek van twee paarse kabinetten hekelt, naar zijn mening de oplossing gezocht moet worden in rechtse, ultra-liberale richting. Vandaar de benaming “pimpelpaars” voor de wijze waarop Fortuyn de samenleving wil hervormen: geen cent erbij voor zorg, onderwijs en veiligheid, de WAO en de bijstand goeddeels weg, de huursubsidie verdwijnt, de algemeen verbindend-verklaring van cao’s moet weg, er moet ruim baan komen voor commerciële gezondheidszorg, dienstbetrekkingen voor onbepaalde tijd worden verboden, nog flexibeler werken is geboden, het minimumloon is een sta in de weg en de lonen moeten verder gematigd worden, en boven al moet er meer waardering, ruimte en zeggenschap komen voor de ondernemers; volgens Fortuyn “het zuurdesem van de samenleving”.

Met het rapport hopen de onderzoekers bouwstenen aan te dragen voor een inhoudelijk debat met Fortuyn – maar ook met Melkert en Dijkstal, die horen uit te leggen hoever zij qua inhoud eigenlijk af staan van de voorstellen van Fortuyn. Hun weigering tot dusver om inhoudelijk in debat te gaan over zowel de ‘pimpelpaarse’ antwoorden van Fortuyn alsook de ‘rode’ antwoorden van SP-voorman Marijnissen, is een cynische handelswijze die niet langer getolereerd moet worden. Politici die in verkiezingstijd het debat schuwen, geven zichzelf een brevet van onvermogen en verdienen de afkeuring van de kiezers.

Het rapport ‘Leest u zijn boeken maar’ kun je op deze site downloaden (PDF, 91kB) en bestellen.