column
Emile Roemer:

'Stilstaan bij Gaza'

Getallen en statistieken zijn vaak misleidend. Ze zijn kil en kaal, in tegenstelling tot de verhalen die erachter schuil gaan. In Gaza zijn - op het moment dat ik dit schrijf - meer dan 800 doden gevallen bij illegale aanvallen en bombardementen door het Israëlische leger op Palestijns gebied.

Het overgrote deel van deze slachtoffers zijn geen militanten die lukraak met raketten richting Israël schieten, maar onschuldige burgers. Gewone mensen, zoals u en ik, die het liefst gewoon rust en een prettig leven willen. Er zijn bijna 200 kinderen bij, gestorven toen raketten neerkwamen op plekken waar ze juist veilig dachten te zijn, thuis of op school.

Ook aan de andere kant vallen slachtoffers, enkele burgers en tientallen soldaten die Gaza zijn binnengevallen. In 2011 was ik in Sderot, een plaatsje in Israël, waar vaak raketten uit Gaza neerkomen. Ook deze mensen leven in voortdurende angst dat eens op een dag zo’n raket hun huis zal raken. Als beide zijden hun geweld niet staken, zal ook voor hen een normaal leven er niet in zitten.

Op dit moment is een tijdelijk bestand van 12 uur overeengekomen. Ik hoop dat dit het begin kan worden van een duurzaam bestand, een lange periode van rust voor beide kanten. Pas dan kunnen we gaan werken aan de echte oplossing, namelijk een tweestatenoplossing en dus een einde van de illegale bezetting en kolonisatie van Palestina. Alleen dan is er een levensvatbare Palestijnse staat mogelijk en kan Israël binnen veilige grenzen leven.

Ik vind dat de Europese Unie veel meer initiatief moet tonen om het conflict tussen Israël en Palestijnen te helpen oplossen. Het lukt de Amerikanen alleen al jaren niet om de strijdende partijen de wapens te laten neerleggen. Met steun van Europese landen kan dat hopelijk wel.

Als de komende dagen opnieuw wordt overlegd, moet de Europese Unie daarbij zijn. De EU heeft associatieverdragen met Israël en Palestina, waarin respect voor de mensenrechten als voorwaarde wordt genoemd. Het is de hoogste tijd dat we ons daaraan gaan houden, dan kan het bloedvergieten stoppen en kan eindelijk gewerkt worden aan een permanente oplossing voor dit vreselijke conflict.

Betrokken SP'ers