www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Partij :: Kernvisie
Laat de tekst
voorlezen

Kernvisie

Wat drijft de leden van de SP, en mensen die SP stemmen? Ze vinden allemaal dat het beter, menselijker en socialer kan, hier én elders op de wereld. Bij het denken en doen staan binnen de SP drie begrippen centraal. Aan de hand van deze drie begrippen bepalen we wat we voorstellen of steunen, en wat we afwijzen en bestrijden.

Menselijke waardigheid

De overheid kan mensen niet gelukkig maken, maar ze kan wel de omstandigheden zo maken dat mensen met een maximale kans op succes dat geluk kunnen bevorderen. Menselijke waardigheid veronderstelt een menswaardig bestaan, om te beginnen bestaanszekerheid. Maar het betekent bijvoorbeeld ook: recht op vrije meningsuiting, recht op democratie, recht op werk, recht op zorg en onderwijs, en recht op een bejegening die blijk geeft van respect.

Gelijkwaardigheid

Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle mensen gelijkwaardig zijn. De een is nooit méér dan de ander. Willen we iedereen op deze manier bejegenen dan vereist dat de aanwezigheid van brede tolerantie in de hele samenleving, en de afwezigheid van enerzijds elke vorm van discriminatie en achterstelling en anderzijds de ongemotiveerde bevoordeling van sommigen.

Solidariteit

Als we stellen dat iedereen gelijkwaardig is, zeggen we tevens dat de mensen niet gelijk zijn. De mogelijkheden en omstandigheden van de een zijn immers altijd anders dan die van een ander. Daarom moeten we de solidariteit tussen mensen organiseren, zodat we waar nodig elkaar helpen en voor elkaar zorgen en ieder mens daadwerkelijk een eerlijke kans geven bij het streven naar een gelukkig leven.

Deze morele uitgangspunten zijn vastgesteld op ons 9e congres (1999). Je kunt het beginselprogramma van de SP, dat de naam ‘Heel de mens’ meekreeg, hieronder vinden.


De SP zet zich stevig in om onze ideeën en alternatieven niet alleen in Nederland voor elkaar te krijgen, maar ook in Europa en daarbuiten. Hoe we dat doen, is te lezen in het stuk 'Heel de wereld'. Het stuk is vastgesteld op het 13e congres in 2005.


Een visie kan enkel verwerkelijkt worden als er praktische oplossingen worden geformuleerd. Zo wordt er bij elke verkiezing een programma opgesteld dat een beter Nederland en een betere wereld dichterbij brengt. Hieronder vind je het laatste verkiezingsprogramma (2006).


Maar ook na de verkiezingen draait de wereld gewoon door. Nieuw gerezen problemen vragen om een analyse en om oplossingen. Daarom brengt de SP regelmatig rapporten en notities uit die een praktische uitwerking zijn van onze idealen. Je kunt ze hieronder vinden.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP:

SP Nieuws

Laatste berichten

VANDAAG
IN DE MEDIA
GISTEREN
IN DE MEDIA
DINSDAG 19 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA
MAANDAG 18 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA
ZATERDAG 16 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
VRIJDAG 15 AUGUSTUS
NIEUWS
OPINIE
COLUMN
IN DE MEDIA
DONDERDAG 14 AUGUSTUS
NIEUWS
WOENSDAG 13 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA
DINSDAG 12 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
ZATERDAG 9 AUGUSTUS
NIEUWS
VRIJDAG 8 AUGUSTUS
IN DE MEDIA

Moed College
Studio SP
top