Doneren

Campagne voeren kost geld: voor folders, kranten, posters, TV- en radiospots, acties, en nog veel meer. De SP komt bovendien ook buiten verkiezingstijd vaak in actie voor een beter Nederland. Daarom vragen we u om een financiële bijdrage voor onze acties en campagnes.

Donaties kunt u storten op:

rekeningnummer 

NL60 RABO 0381965090

t.n.v. de Socialistische Partij te Amersfoort
o.v.v. Donatie

Uw gift is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

De SP is een erkend goed doel

De SP (statutaire naam ‘Socialistische Partij’) is bij de belastingdienst als ANBI (algemeen nut beogende instelling) geregistreerd. Donateurs van een ANBI mogen onder bepaalde voorwaarden hun giften aan een ANBI aftrekken bij het doen van belastingaangifte.

Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is 8030.03.316.

Organisatie en financiën

Beloningsbeleid

Medewerkers van de SP zijn in dienst van Stichting Personeel SP en worden beloond volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van deze stichting. Voor partijbestuurders geldt geen beloningsbeleid; zij kunnen hun daadwerkelijk gemaakte onkosten op declaratiebasis vergoed krijgen.