nieuws

Aanjaagteam legt vinger op zere plek

'Het advies van het “Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten” onder leiding van Emile Roemer legt de vinger op de zere plek.' Dat zegt SP-leider Lilian Marijnissen na de publicatie van de aanbevelingen. ‘Ruim 400.000 arbeidsmigranten wonen en werken maar al te vaak onder slechte omstandigheden. Coronavoorschriften worden regelmatig genegeerd. Het aanjaagteam levert concrete oplossingen. Marijnissen roept de regering op om de aanbevelingen per direct over te nemen. Dit is in het belang van de arbeidsmigranten en de hele samenleving’

Het aanjaagteam doet een aantal belangrijke aanbevelingen op het gebied van registratie, wonen, vervoer en werk. In de kern komt het neer op meer en betere regulering van een sector waar nogal wat malafide werkgevers actief zijn. Zij maken zich schuldig aan onderbetaling, uitbuiting en slechte huisvesting. Het aanjaagteam wil dat foute uitzendbureaus van de markt gehaald kunnen worden. Minimumnormen zijn nodig om de concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. Marijnissen: ‘Dit zijn voorstellen die de SP samen met de ChristenUnie ook doet in ons Actieplan Arbeidsmigratie.’

Het advies om elke arbeidsmigrant vanwege corona een eigen slaapkamer te geven is zeer terecht, stelt Marijnissen. Ook in het vervoer en op de werkplek moeten de regels veel beter worden nageleefd: ‘Het is absurd als de coronaregels wel voor ons gelden, maar niet voor arbeidsmigranten.’ De instelling van één centraal meldpunt waar arbeidsmigranten terecht kunnen met vragen is eveneens van groot belang.
 
De aanbevelingen uit het vandaag verschenen rapport zijn de adviezen voor de korte termijn. Later dit jaar volgen structurele adviezen gericht op de lange termijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om de vermindering van de grote afhankelijkheid van arbeidsmigranten van uitzendbureaus. Marijnissen is het daar volledig mee eens: ‘De werkgever van de arbeidsmigrant, is vaak ook de huisbaas. Dit bekent dat als je je baan verliest, je ook je dak boven je hoofd kwijt kunt zijn. Dat zorgt voor een heel ongewenste afhankelijkheid die we snel moeten doorbreken.'