www.sp.nl/wereld

Homepage SPSlash Wereld

Zoeken in /wereld

/wereld :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Jip van Dort

/wereld :: agenda

  • Dinsdag 22 april Den Haag - 13.00 uur, Harry van Bommel spreekt bij de herdenking van de Armeense genocide. Locatie: Het Plein.
  • Dinsdag 22 april Den Haag - 14:00 uur, SP-Europarlementariër Dennis de Jong is aanwezig bij de lancering van de StemWijzer Europa en zal als eerste van de nieuwe StemWijzer gebruiken. Pro Demos, Hofweg 1.
  • Dinsdag 22 april Den Haag - 16.00 uur, Harry van Bommel spreekt bij Newroz, het Koerdisch Nieuwjaar, in het stadhuis in Den Haag.
  • Dinsdag 22 april Den Haag - 19:00 uur, Harry van Bommel spreekt bij een manifestatie waarin meer aandacht wordt gevraagd voor het leed van religieuze minderheden in Syrië. Locatie: Het Plein.
SP.nl/wereld

Standpunten

  • Het totale budget voor ontwikkelingssamenwerking handhaven we op 0,8 procent bnp, zeker nu de crisis de arme landen zo hard treft. Minimaal 85 procent van de ontwikkelingshulp moet worden besteed in de ontwikkelingslanden zelf
  • Ontwikkelingslanden moeten meer vrijheid krijgen bij het maken van economische keuzes en niet worden gedwongen tot privatisering en liberalisering van publieke diensten
  • De wereldhandelsorganisatie WTO moet zich minder richten op vrijhandel en veel meer op eerlijke handel. Nederland en de EU dienen - ook als de WTO-onderhandelingen blijven vastzitten - de exportsubsidies in het Europees landbouwbeleid uiterlijk in 2013 af te schaffen
  • Arme landen moeten geholpen worden een fatsoenlijk belastingstelsel te ontwikkelen. Multinationals moeten voortaan ook in die landen voldoende belasting betalen
  • Nederland investeert in crisispreventie, vredesopbouw en bescherming van mensenrechten. Daartoe verleent ons land steun aan lokale en internationale niet-gouvernementele organisaties die zich richten op waarneming, bescherming van mensenrechten en stille diplomatie
Klik hier voor alle standpunten

Samenwerken in de wereld

Mensen over heel de wereld zoeken elkaar steeds meer op en werken steeds meer samen. Voor de bestrijding van armoede en rampen. In de strijd tegen de vervuiling en voor een beter klimaat. Om conflicten te bestrijden en oorlogen te voorkomen. Door effectieve ontwikkelingssamenwerking, internationale afspraken en goede diplomatie. Denken dat we met militair ingrijpen problemen kunnen oplossen, is meestal een grote vergissing, die geen mensenlevens redt, maar kost. De oorlogen in Irak en Afghanistan bleken dodelijke vergissingen, waarbij onze regering ernstig faalde en niet luisterde naar de bevolking.

Dat mag nooit meer gebeuren. Daarom moeten we de NAVO - die een overblijfsel is uit de Koude Oorlog - omvormen en inbedden in een nieuwe mondiale veiligheidsorde. Daarin horen de Verenigde Naties de leiding te nemen. Dan kunnen we in de toekomst conflicten helpen voorkomen en de voedingsbodem voor terroristen wegnemen. Internationale politiek is gebaseerd op een verkeerd uitgangspunt: het recht van de sterkste. Een internationale machtsorde waarin de landen die militair dominant zijn hun zin kunnen doorzetten. Het falen van de NAVO in Afghanistan laat zien dat zo'n orde leidt tot chaos. In Brandhaard aarde. Internationale machtsorde of internationale rechtsorde? geven we onze visie op een betere wereldorde, die niet is gebaseerd op permanente oorlog, maar op het internationale recht. In het rapport staat ook hoe we de Verenigde Naties willen versterken, de NAVO willen omvormen en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank willen democratiseren.

Nieuws

/wereld :: Nieuws

Van Bommel wil onderzoek naar Turkse betrokkenheid bij oorlog in Syrië

15-04-2014 SP-Kamerlid Van Bommel vindt dat er een onafhankelijk, internationaal onderzoek moet komen naar de mogelijke Turkse betrokkenheid bij de oorlog in Syrië. Van Bommel: ‘Er zijn al veel berichten naar buiten gekomen over de rol die Turkije speelt in de oorlog in buurland Syrië. Het is hoog tijd dat de onderste steen nu eindelijk boven komt zodat de omvang en de aard van deze steun duidelijk wordt. Morgen zal ik minister Timmermans vragen internationaal onderzoek te bepleiten.’

> Lees verder…

Raad van Europa moet illegale inlijving Krim ondubbelzinnig veroordelen

10-04-2014 De inlijving van de Krim door Rusland is een klare schending van het internationale recht. Dat zei SP’er Tiny Kox vandaag namens de linkse fractie in de Raad van Europa. ‘Zolang Rusland niet terugkeert op haar schreden, isoleert het land zich van de rest van de internationale gemeenschap. Het is de taak van de parlementaire assemblee om deze illegale annexatie ondubbelzinnig te veroordelen teneinde te doen wat we moeten doen: de regels van de rechtsstaat en de rechten van al onze burgers beschermen.’

> Lees verder…

Oekraïne: koude oorlog of helpende hand?

10-04-2014 ‘Nog steeds kan de Raad van Europa een deel van de oplossing zijn als het gaat om de chaos en spanningen in Oekraïne te verminderen. Maar als we niet oppassen, worden ook wij straks een deel van het probleem. De buitenlandse bemoeienissen van Rusland, Amerika, de NAVO en de EU hebben de situatie in Oekraïne alleen maar verergerd. Laat de Raad van Europa zich daarom niet overgeven aan koude oorlogstaal maar zich focussen op het effectief helpen bij eerlijke verkiezingen van een nieuwe president en een nieuw parlement, het opbouwen van democratische instituties en een onafhankelijke rechtspraak en het streven naar eerlijkere sociale verhoudingen', aldus SP-senator Tiny Kox woensdag in Straatsburg, waar de parlementaire assemblee van de Raad van Europa zich in welhaast koude oorlogssfeer boog over de recente gebeurtenissen in Oekraïne.

> Lees verder…

Onderhandelingen verdrag EU en VS blijven geheim

26-03-2014 De Europese Unie en de Verenigde Staten houden onverkort vast aan het controversiële handelsakkoord tussen de EU en de VS. Dat verklaarden President Barak Obama, Europese Commissie Voorzitter Barroso en voorzitter van de Europese Raad Van Rompuy vandaag in Brussel. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘In de verklaring staat letterlijk dat het draagvlak voor het verdrag onder de bevolking vergroot moet worden. Tegelijkertijd nemen de zorgen van burgers over dit verdrag met de week toe en terecht, want het verdrag gaat diep ingrijpen in onze wetgeving. Die zorgen neem je niet weg door de onderhandelingsteksten geheim te houden. Een eerste vereiste is dan ook dat er openheid komt over de vraag waar de onderhandelingen precies over gaan. Daar lees ik echter niets van terug in de verklaring.’

> Lees verder…

Tiny Kox ontmoet de nieuwe gouverneur van Donetsk Tiny Kox ontmoet de nieuwe gouverneur van Donetsk

Tiny Kox: Grote zorgen om Oekraïne

25-03-2014 Na de bloedige februarirevolutie in Kiev en de brute inlijving van de Krim door Rusland blijft de situatie in Oekraïne uiterst instabiel. De autoriteit van de nieuwe regering is gering, het land blijft verdeeld en de pogingen van Rusland, Amerika en de Europese Unie hun invloed in het land te vergroten, maken de problemen alleen maar groter. Steun aan een ingrijpende democratische, economische en sociale hervorming van het bijna bankroete land hoort prioriteit te krijgen. Dat geldt ook voor het blijven zoeken naar een diplomatieke oplossing van het Russisch-Oekraïense conflict. Gebeurt dat niet, dan zijn de gevolgen onvoorspelbaar en levensgevaarlijk. Dat zegt SP-senator Tiny Kox die voor de Raad van Europa in Oekraïne is.

> Lees verder…

SP-senator Kox voor raad van Europa naar Oekraïne

07-03-2014 De parlementaire assemblee van de Raad van Europa stuurt haar president met de voorzitters van de vijf fracties zo spoedig mogelijk naar Oekraïne. SP-senator Kox neemt deel als voorzitter van de linkse fractie. De delegatie zal naast Kiev ook de Krim bezoeken en Oost Oekraïne.

> Lees verder…

SP-senator Kox vraagt spoedoverleg Raad van Europa over Oekraïne

03-03-2014 Op verzoek van SP-senator Tiny Kox overlegt de parlementaire assemblee van de Raad van Europa a.s. vrijdag over de politieke crisis in Oekraïne. Kox, voorzitter van de linkse fractie in de assemblee waarin alle parlementen uit Europa vertegenwoordigd zijn, wil nagaan of Europa’s grootste verdragsorganisatie wellicht hulp kan bieden bij het zoeken naar een oplossing van de huidige politieke crisis: ‘Nu de internationale diplomatie van regeringen vooralsnog lijkt vast te lopen, moeten we nagaan of er via de weg van de parlementaire diplomatie wellicht openingen gevonden kunnen worden.’

> Lees verder…

Van Bommel ontvangt drone-slachtoffers

19-02-2014 SP-Kamerlid Harry van Bommel ontving woensdag in een speciale bijeenkomst in de Tweede Kamer Pakistaanse slachtoffers van Amerikaanse drone-aanvallen. Van Bommel: ‘Er wordt in de media en politiek geregeld aandacht besteed aan deze drone-oorlog, maar één kant krijgt daarbij steevast veel te weinig aandacht. Dat is de kant van de vele onschuldige slachtoffers. Daarom is het goed dat de Pakistaanse heren vandaag in Den Haag waren.

> Lees verder…

Van Bommel verheugd over vrijlating anti-drone-activist

14-02-2014 SP-Kamerlid Harry van Bommel is zeer verheugd over de recente vrijlating van de eerder deze maand in Pakistan opgepakte anti-drone-activist Karim Khan. Van Bommel: ‘Wij hebben meneer Khan uitgenodigd om in Nederland te komen spreken over de ronduit ellendige gevolgen van de Amerikaanse drone-oorlog in zijn land. Ik ben heel blij dat hij nu alsnog hierheen kan komen, want het is belangrijk dat zijn verhaal gehoord wordt.’

> Lees verder…

Gesthuizen: Kledingfabrieken in Bangladesh moeten snel veiliger worden

30-01-2014 SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen heeft minister Ploumen om opheldering gevraagd over de teleurstellende resultaten rond de afspraken die gemaakt zijn om het werk in kledingfabrieken in Bangladesh veiliger te maken. Zo beloofde de Bengaalse overheid, na diverse instortingen van fabrieken, dat er snel extra arbeidsinspecteurs zouden worden aangesteld. Gesthuizen: ‘Ik vind het heel erg te horen dat er tot op de dag van vandaag geen enkele extra inspecteur is aangesteld. Veel werknemers in de fabrieken werken onder erbarmelijke omstandigheden. Daar moet snel inspectie plaatsvinden, zodat deze mistanden kunnen worden aangepakt.’

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/wereld :: column

/wereld :: video's

Studio SP
top