Asielzoekers en vluchtelingen:

Meer geld voor opvang van vluchtelingen in eigen regio en pak oorzaken om te vluchten aan

In internationale verdragen is vastgelegd dat vluchtelingen recht hebben op bescherming tegen vervolging, terreur of oorlog. Het is belangrijk dat dat recht blijft bestaan; niet alleen voor de vluchtelingen van vandaag maar ook voor die van morgen. Voor een deel is dat in ons eigen belang. We weten immers niet wie er in de toekomst nog allemaal met oorlog en vervolging te maken zullen krijgen. De meeste vluchtelingen worden opgevangen in de regio. We moeten daarvoor meer geld en middelen beschikbaar stellen. Nederland moet in haar asielbeleid uitvoering geven aan de verdragen waaraan we ons gebonden hebben. De asielprocedure moet snel, zorgvuldig, eerlijk en duidelijk zijn. Wie mag blijven, moet zo snel mogelijk inburgeren. Wie niet mag blijven, moet het land verlaten.

Tijdens extreem grote vluchtelingenstromen, zoals die uit Syriƫ, en voor langdurige humanitaire rampen is een eerlijke verdeling van vluchtelingen over alle andere landen, ook de landen die wat verder weg liggen, een noodzaak. Het zal altijd zo zijn dat vluchtelingen voornamelijk in hun eigen buurlanden worden opgevangen maar een klein deel van hen zal verder trekken; vaak ook omdat de omstandigheden in vluchtelingenkampen slecht zijn. Daarvoor doen veel vluchtelingen een beroep op mensensmokkelaars, waardoor er een hele industrie ontstaat waar veel geld aan wordt verdiend en die gevaarlijk is voor zowel de vluchtelingen als ook voor anderen. Daarom moeten de Verenigde Naties meer mensen de kans geven om elders op de wereld een nieuw bestaan op te bouwen. Op die manier kunnen we de stromen mensen beter beheersbaar maken.

De oorzaken waarvan mensen vluchten moeten worden aangepakt. Bommen gooien in oorlogsgebieden zorgt er niet voor dat de oorlog stopt en daarom is de SP zeer kritisch waar het gaat om deelname aan oorlogen in bijvoorbeeld Irak. Daarnaast moet de welvaart eerlijker verdeeld worden over de wereld. De SP vindt dat de wereldwijde economische ongelijkheid moet worden verminderd, onze handel moet eerlijker en belastingontwijking moet worden aangepakt.

Lees meer over:

Voor eerlijk asielbeleid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma