Arjan Vliegenthart:

Linkse standpunten vallen goed; van verrechtsing is geen sprake

Linkse standpunten zijn populairder dan de afgelopen tijd werd aangenomen. En veel kiezers van GroenLinks en PvdA willen dat hun partijen naar links kijken

De standpunten van een linkse partij als de SP kunnen op aanmerkelijk veel steun onder de kiezers rekenen. Van een vermeende "verrechtsing" in tijden van crisis is dan ook helemaal geen sprake, in weerwil van wat sommige media melden. Dat blijkt uit een representatieve steekproef onder meer dan 1200 deelnemers door Maurice de Hond, in opdracht van de SP.

Linkse standpunten zijn populairder dan de afgelopen tijd werd aangenomen. En veel kiezers van GroenLinks en PvdA willen dat hun partijen naar links kijken.

Van de 20 voorgelegde SP-kernpunten krijgen er 19 steun van meer dan de helft van het electoraat. Daaronder spraakmakende SP-voorstellen als het houden van de AOW-leeftijd op 65 (55% totale electoraat voor), een stop invoeren op marktwerking in de zorg (67%), geen JSF-vliegtuigen aanschaffen (75%), het laten bijdragen van banken in de kosten van de financieel-economische crisis (85%) en een verbod op bonussen bij banken met staatsteun (92%).

Evenzo is er veel steun voor invoering van een 65% toptarief voor inkomens boven dat van de minister-president (57%), inkomensafhankelijke kinderbijslag (69%), een 5%-verhoging van het sociaal minimum (59%). De voorstellen van de SP op het terrein van de zorg doen het ook goed bij het hele electoraat, zo stelt het onderzoek van De Hond vast. Brede steun is er voor het afschaffen van het eigen risico in de zorgverzekering (58%), het invoeren van een inkomensafhankelijke zorgpremie (60%) en het behoud van het zorgverzekeringspakket (82%).

Het SP-voorstel over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek valt ook goed. Meer dan driekwart van alle kiezers (78%) wil, met de SP, dat over de eerste 350.000 euro hypotheekschuld renteaftrek wordt gegarandeerd. Onder het Nederlandse electoraat is grote steun (85%) voor het laten voortbestaan van de basisbeurs. Ook het bevorderen van gemengd onderwijs door gemeenten en scholen wordt bijzonder breed gesteund. Van het totale electoraat deelt 69% het plan van de SP.

Wat overigens ook opvalt, is dat veel van PvdA en GroenLinks beter thuis bij de SP als het gaat om enkele controversiële punten in het linkse kamp. Voor behoud basisbeurs is 84% van de PvdA-aanhang en 88% van de GL-aanhang. Terugtrekking van alle militairen uit Afghanistan wordt gedeeld door 83% van alle PvdA- en 79% van alle GL-kiezers. Als het gaat om het SP-voorstel om voortaan de werknemers van grote bedrijven de helft van de commissarissen te laten kiezen, zegt 77% van de PvdA-kiezers daar ja tegen en 76% van de GL-aanhang.

Het enige SP-voorstel dat geen meerderheid krijgt onder het Nederlandse electoraat is het plan om strafrechtelijke boetes inkomensafhankelijk te maken. Dat voorstel moet het doen met ‘slechts’ 44% voorstanders. Vooral VVD-kiezers zien er niets in (18% voor).

Hoopvol voor mijn partij is ook de vaststelling dat van de 20 voorgelegde SP-voorstellen er 18 bovengemiddeld goed scoren bij dat deel van het electoraat dat nu nog niet weet wat te stemmen op 9 juni. Daar is nog een wereld te winnen. Maar ook voor linkse, progressieve, samenwerking zijn de uitslagen bemoedigend. Veel zwevende kiezers lijken zich thuis te voelen bij links progressieve standpunten. Aan de SP en alle potentiële bondgenoten, die echt over links willen, om hier de komende drie weken werk van te maken en deze zetels ook daadwerkelijk binnen te halen!

Betrokken SP'ers