nieuws

De huren moeten omlaag

Vorig jaar is het de SP samen met huurders gelukt om de huur in de sociale sector te bevriezen. Maar de huren blijven voor veel mensen onbetaalbaar, zeker met de gestegen prijzen. Het kabinet kondigde recentelijk een eenmalige huurverlaging naar 550 euro in 2023 aan. Maar heel veel huurders maken hier geen aanspraak op en vallen buiten de boot. Ook stelt het kabinet een hervorming van de huurtoeslag voor. Volgens het Nibud is twee derde van de huurtoeslagontvangers na deze veranderingen slechter af. Zij zullen dan de minimale onvermijdbare uitgaven zoals eten en drinken niet meer kunnen betalen. Beckerman: 'Een hervorming moet een verbetering zijn en niet een verslechtering. Daarom wil de SP dat dit voorstel van tafel gaat, en dat de huurverlaging voor alle sociale huurders geldt. 

SP-Kamerlid Sandra Beckerman: 'Sociale huurders die van een commerciële verhuurder huren kregen in 2021 ook al geen huurverlaging. Dat vinden wij oneerlijk. En daarom hebben wij de regering gevraagd om de ruim 400.000 huishoudens die nu buiten de boot vallen de huurverlaging naar 550 euro te geven. Dat levert een besparing op van gemiddeld 48 euro per maand.' De verlaging zoals het kabinet die voorstelt geldt alleen voor huurtoeslagontvangers met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum die bij een woningcorporatie huren. Huishoudens met een inkomen boven 120% van het sociaal minimum en huishoudens die van een commercieel bedrijf huren krijgen deze verlaging niet. Dit zijn ongeveer 400.000 huishoudens.

De regering wil de huren in de commerciële sector koppelen aan de gemiddelde CAO-loonstijging plus een opslag van 1%. In deze tijd van enorme prijsstijgingen is dit voor de SP onacceptabel. Daarom heeft Beckerman het verzoek ingediend om de huren in de commerciële sector te bevriezen. De Nederlandse regering heeft internationale en Europese verdragen over het recht op huisvesting getekend. Een belangrijk onderdeel daarvan is de betaalbaarheid. Betaalbaar wonen is ook in onze Grondwet opgenomen. De SP wil de regering aan de Grondwet en Europese/internationale verdragen houden en de huren weer betaalbaar maken.

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers