nieuws

SP Succes: Brandweer krijgt meer te zeggen over eigen werk

Vorig jaar heeft de SP onderzoek gedaan bij de brandweer. De uitkomsten daarvan zijn onlangs ook gedeeld met de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid. Tijdens dit debat over de brandweerzorg diende de SP ook meerdere voorstellen in over onze brandweerzorg. SP-Kamerlid Michiel van Nispen wil dat de werkvloer meer te zeggen krijgt over besluiten die worden genomen over de brandweer: ‘De Tweede Kamer steunt ons en de brandweer hierin. Dat is goed nieuws, want de inbreng van de mannen en vrouwen van de brandweer is onmisbaar bij het denken over hoe de brandweerzorg verbeterd kan worden.’

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde deze week ook voor het voorstel dat er minimumnormen voor de brandweerzorg in de wet vastgelegd moeten worden. Zo wordt voorkomen dat de onderlinge verschillen in kwaliteit van brandweerzorg tussen veiligheidsregio’s te groot wordt. Veiligheidsregio’s mogen dan ook geen onverantwoorde experimenten meer doen. Daarnaast is er door de Tweede Kamer ook een voorstel aangenomen zodat mensen meer zeggenschap krijgen over de veiligheidsregio.

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers