nieuws

Maak sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend

Vandaag presenteren SP, D66 en GroenLinks in een debat over sportbeleid voorstellen om het voor mensen met een beperking eenvoudiger te maken om te sporten en bewegen. In de notitie ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030!’ constateren de Kamerleden Van Nispen (SP), Van der Laan (D66) en Westerveld (GroenLinks) dat de verschillen op dit moment te groot zijn. Van Nispen: ‘Van de mensen met een beperking doet ongeveer twee derde niet aan sport. Dat is veel meer dan het gemiddelde van de bevolking. Sport en bewegen zou voor iedereen toegankelijk en mogelijk moeten zijn, maar dat is nu niet zo. Niemand zou drempels moeten ervaren om te kunnen sporten en bewegen.’

De notitie bevat een analyse van de problemen waar mensen met een beperking mee te maken krijgen gevolgd door voorstellen om daar iets aan te veranderen. Zo willen de SP, D66 en GroenLinks dat sport en bewegen voor mensen met een beperking vanaf 2030 vanzelfsprekend moet zijn. Het ministerie van VWS zou jaarlijks moeten rapporteren over de voortgang. Ook zijn er voorstellen over de vindbaarheid en bekendheid van de mogelijkheden voor sporters met een beperking, gehandicaptentopsport, het verbeteren van de verstrekking van sporthulpmiddelen en het verminderen van de knelpunten met vervoer. Speciale aandacht is er voor kinderen met een beperking, speeltuinen moeten voor hen toegankelijk worden en er moet aandacht zijn voor zwemonderwijs voor kinderen met een beperking.

Van Nispen, Van der Laan en Westerveld publiceren vandaag deze concept notitie en roepen betrokkenen op hierop te reageren. Organisaties, sporters, mensen met en zonder beperking, iedereen mag laten weten wat hij of zij van deze voorstellen vindt. Staan de juiste knelpunten en voorstellen er in, ontbreekt er iets, wat kan er beter? Op deze manier kan de notitie verder worden verbeterd en aangevuld.

Reageren kan hier!

 

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers