nieuws

Meldpunt Bijstand: doorgeschoten fraudejacht

Jasper van Dijk

Een doorgeschoten fraudejacht, dat is de indruk die je krijgt uit de reacties aan het SP Meldpunt Bijstand. 2,5 week na de lancering zijn reeds 400 meldingen binnengekomen. Meer dan 70% van de mensen geeft aan weleens onterecht gekort te zijn op de uitkering. Dat kan zijn vanwege het ontvangen van boodschappen, maar ook om andere zaken. Iemand moest bijvoorbeeld de uitvaart van haar moeder terugbetalen omdat het geld voor de uitvaart op haar rekening stond. Anderen worden gekort vanwege het autogebruik van een vriend of vanwege vrijwilligerswerk. Tegelijk geeft 78% procent van de respondenten aan niet genoeg geld te hebben om van te leven. Op de vraag ‘heeft u genoeg geld om levensmiddelen te kopen?’ is het gemiddelde antwoord op een schaal van 0-10 een 3,1.

“De verhalen zijn verontrustend”, zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk. “Gezinnen worden uit elkaar gerukt, relaties gaan kapot, torenhoge schulden bouwen zich op en mensen raken dakloos. De overheid ontpopt zich hier als vijand van de burger” aldus Van Dijk. “Er spreekt een enorme angst en machteloosheid uit de antwoorden. Meer dan de helft van de mensen wil dan ook anoniem blijven. Het moet echt anders: de menselijkheid moet weer centraal staan, een foutje moet niet gezien worden als boete, gemeenten moeten rekening houden met omstandigheden en giften moeten tot 1200 euro worden vrijgesteld van korting.” Op dat laatste punt heeft de SP een SP motie aangenomen gekregen. “Dat is mooi, maar het is niet genoeg. De zogenoemde inlichtingenplicht, zorgt ervoor dat vergissingen als fraude worden beschouwd. Dat kan echt niet. Fraude is doelbewust misbruik – dat moet je bestrijden. Maar mensen die door een vergissing onterecht als fraudeur worden bestempeld, verdienen compensatie. Daarom stellen we voor een compensatieloket op te zetten.”

Uit de reacties blijkt dat soms exorbitante straffen worden opgelegd, zoals het volledig stopzetten van de uitkering of meer dan 100.000 euro boete vanwege vrijwilligerswerk. Zelfs een afgebrand huis kan aanleiding zijn voor een korting.

Lees het Rapport Meldpunt Bijstand

 

Bekijk onze meldpunten voor een eerlijke overheid

Betrokken SP'ers