Situatie arbeidsmigranten moet snel beter

Lilian Marijnissen

De SP roept samen met de ChristenUnie het kabinet op om de situatie van arbeidsmigranten te verbeteren. Juist nu, in de coronacrisis, wordt pijnlijk zichtbaar hoe kwetsbaar die positie van veel arbeidsmigranten is. Hun woon- en werkomstandigheden zijn vaak belabberd, wat nu een extra gevaar voor de (volks)gezondheid oplevert. Daarom roepen we met een initiatiefnota Actieplan Arbeidsmigratie samen met de ChristenUnie het kabinet op om de misstanden rond arbeidsmigratie snel aan te pakken.

‘Onveilig werken vanwege corona, slechte huisvesting en uitbuiting. Dat zijn mensonterende misstanden die we niet mogen accepteren. Arbeidsmigranten zijn op deze manier een verdienmodel voor bedrijven, die hier veel geld mee verdienen. Zonder bescherming blijven arbeidsmigranten hier en elders kwetsbaar. Zelf heb ik in Polen de gevolgen van massale arbeidsmigratie bekeken en ik heb gezien wat de gevolgen zijn als zoveel mensen vertrekken om ergens anders ver weg te gaan werken. En hier worden op deze manier de lonen kunstmatig laag gehouden. We willen een einde maken aan de negatieve gevolgen en uitbuiting keihard aanpakken,’ zegt Lilian Marijnissen. 

Om de afhankelijkheidsrelatie van de arbeidsmigrant met de werkgever, die vaak ook de huisbaas is, te doorbreken, willen we dat er een eind komt aan de mogelijkheid om een deel van het loon in te houden voor huisvesting. Bovendien willen we regulering van de uitzendbranche en afdwingbare kwaliteitseisen om malafide bureaus aan te pakken. Dit verbetert de positie van arbeidsmigranten én is eerlijk voor uitzendbureaus die wel goede intenties hebben. Arbeidsmigratie is nu een verdienmodel geworden voor werkgevers en uitzendbureaus die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.

Bekijk de initiatiefnota

Betrokken SP'ers