nieuws

SP-initiatief Nationale Spaarbank weer een stap dichterbij

In haar vandaag gepubliceerde rapport spreekt De Nederlandsche Bank zich uit vóór het oprichten van digitaal centralebankgeld (CBDC) en wil hier zelfs een voortrekkersrol in nemen. Zij omarmt hiermee de kern van de initiatiefnota van SP-Kamerlid Mahir Alkaya, die hiertoe opriep in zijn initiatiefnota  van 12 december 2018 ‘100% veilig sparen en betalen’. Na een aanvankelijk terughoudende opstelling voegt DNB zich nu bij de voorstanders waaronder wetenschappers (WRR en SFL), organisaties zoals Stichting Ons Geld en Stichting Full Reserve, en de centrale banken van de EU en de VS zich al bevonden.

In de beantwoording van vragen over de initiatiefnota 100% veilig sparen en betalen blijkt dat ook veel Tweede Kamerfracties positief zijn over het voorstel. Ook de bevolking heeft zich in opinieonderzoek van Radar met 81% van de ondervraagden achter een bank in overheidshanden geschaard. Dat naast de overgrote meerderheid van de Nederlanders, de wetenschappers, vele organisaties, de centrale banken en politieke partijen nu ook DNB achter het initiatief staat maakt de kans op slagen erg groot, het lijkt nu slechts een kwestie van de initiatiefnota aannemen in het parlement en deze uitvoeren.

Met het initiatiefvoorstel van SP-Kamerlid Alkaya proberen we een Nationale Betaal en Spaarbank te verwerkelijken voor al die mensen die een veilig en eerlijk geldsysteem willen. Enerzijds moeten mensen die met een deel van hun spaargeld geen risico willen lopen hierdoor de mogelijkheid krijgen om hun spaargeld risicovrij te stallen bij een veilige publieke bank. Anderzijds willen we onze spaar en betaalinfrastructuur veiligstellen. Hierdoor worden we bij de volgende crisis niet opnieuw gegijzeld voor reddingsgeld door commerciële banken die als ze door hun winstbejag en risicovolle gedrag failliet gaan ons spaargeld met zich meetrekken de afgrond in.

Naast deze voordelen voor onze economie, samenleving en gewone mensen heeft een publiek alternatief ook positieve effecten voor de markt. Zo beschrijft de WRR in hun rapport ‘geld en schuld’ duidelijk hoe dit initiatief zal zorgen voor een disciplinering van de markt. Kortom, banken worden gedwongen zich beter te gedragen omdat er nu een alternatief is waar mensen naartoe kunnen gaan als ze niet tevreden zijn met hun gedrag. Dit geeft ons allemaal de vrijheid om altijd nog te kiezen voor een commerciële bank als ING, ABN Amro of Rabobank, maar zorgt er ook voor dat we niet meer gedwongen zijn daar ons geld achter te laten of hun betalingssystemen te gebruiken.


 

Blijf op de hoogte!

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Betrokken SP'ers