nieuws

Zilveren tomaat voor Cor Mulder

Zilveren tomaat voor Cor Mulder
Cor geflankeerd door afdelingsgenoten Lucas en Jeroen.

In SP afdeling Oldambt is Cor Mulder geëerd met de Zilveren Tomaat. Deze werd opgespeld door partijvoorzitter Jannie Visscher op een levendige ledenvergadering waar de leden het jaarplan 2020 hebben vastgesteld.

Jannie Visscher: 'In Oldambt weten ze actie en fractie goed te combineren. Cor is al vele jaren een van de drijvende krachten in de afdeling. Hij is een inspiratie voor anderen en weet echt het verschil te maken. Het is een grote eer om hem de Zilveren Tomaat te mogen opspelden.'

De Zilveren Tomaat is een onderscheiding van de SP voor buitengewone verdiensten.