nieuws

Succes: Kabinet moet op zoek naar plek in onderwijs voor elk kind

Peter Kwint

Dinsdag stemde de Tweede Kamer in met een voorstel van SP-Kamerlid Peter Kwint – dat hij mede namens GroenLinks, PvdA en D66 indiende – om een plek in het onderwijs te zoeken voor elk kind dat nu thuis zit. Ondanks de mooie beloften bij de invoering van het passend onderwijs zitten vele duizenden kinderen thuis, omdat ze niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, maar ook niet in het speciaal onderwijs. Samen met de ouders en het kind moet volgens dit voorstel het dossier van het kind opnieuw bekeken worden, met als doel het vinden van een passende plek voor elk kind.

De Wet passend onderwijs is – ondanks de mooie naam – een molensteen geworden voor zowel docenten, als ouders en kinderen. Leraren in het regulier onderwijs moeten zich door stapels papier, rapportages en aanvraagformulieren werken voor ze een passende plek voor een kind kunnen vormgeven. Ouders voelen zich niet gehoord en worden van het kastje naar de muur gestuurd als ze een goede plek proberen te vinden voor hun kind.

En de resultaten zijn ernaar. De wet die bedoeld was om het aantal thuiszitters – kinderen die gedurende langere tijd geen onderwijs krijgen omdat er geen passende plek voor ze is – tot nul terug te brengen heeft geleid tot juist een toename van deze groep kinderen. Kwint is daarom blij met deze belangrijke stap: 'Te vaak worden kinderen nu afgeschreven. Ze krijgen een vrijstelling van de leerplicht of staan wel ingeschreven, maar komen nooit naar school. We mogen kinderen niet zo in de steek laten. Daarom is het zo belangrijk om nu samen met ouders en scholen die hele dossiers door te gaan kijken, op zoek naar een plek die wel bij een kind past. Want goed onderwijs is geen gunst, maar een recht. Ook voor deze kinderen.'


De SP is een enquête gestart voor docenten, ouders en kinderen in het passend onderwijs. Doe hier mee aan ons onderzoek!

Betrokken SP'ers