nieuws

Help jongeren op zorgboerderij aan onderwijs

Tot vorig jaar november kregen twaalf jongeren dagbesteding met een deel onderwijs op zorgboerderij de Grote Brander in Okkenbroek. Jongeren die niet terecht konden in het regulier onderwijs en op de Grote Brander op hun plek zaten. Dat onderwijs verdwijnt nu, omdat het volgens minister Slob niet voldoet aan de wettelijke eisen. SP-Kamerlid Peter Kwint wil dat politiek en schoolbesturen meer gaan doen om te voorkomen dat mooie initiatieven voor kwetsbare kinderen verdwijnen: 'Natuurlijk moet onderwijs goed zijn. Maar als kwetsbare jongeren die vaak al van school naar school gegaan zijn of langere tijd hebben thuisgezeten een goede plek hebben, dan moet je ervoor zorgen dat zo'n plek behouden kan blijven. Dat was ook de belofte van passend onderwijs; een passende plek voor elk kind. Helaas blijken de regels hier meer knellend dan passend.'

Een oplossing zou volgens de SP gevonden kunnen worden in een zogenaamde dagbesteding plus. In samenwerking met een school wordt goed onderwijs aangeboden voor kinderen op de dagbesteding, op de momenten dat die kinderen dat kunnen. 'En als geen enkele school dat wil, dan moet je als overheid kunnen ingrijpen. Deze kinderen gaan vermoedelijk nooit vijf dagen per week de hele dag naar school kunnen. Maar of ze nu leerplichtig zijn of niet, dat betekent niet dat wij moeten ophouden met nadenken over hoe ze alsnog iets kunnen leren. Zoals op zorgboerderij de Grote Brander.'

Betrokken SP'ers