nieuws

Vijf voorstellen voor mensen met een arbeidsbeperking

De beschaving van een land kan je aflezen aan de manier waarop wordt omgegaan met kwetsbare groepen, zoals mensen met een arbeidsbeperking. Als maatschappij moeten we zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking zorgvuldig worden begeleid naar werk. Indien er geen werk voorhanden is, heb je recht op een fatsoenlijke uitkering. Dat is ook in lijn met het VN-Verdrag voor Gehandicapten. De praktijk is anders. Een blik op de werkelijkheid, drie jaar na invoering van de Participatiewet, leert het volgende:

 • Sociale Werkvoorzieningen, voorheen een veilige haven voor arbeidsgehandicapten, zitten door bezuinigingen in een sterfhuisconstructie.
 • Er zijn amper meer arbeidsgehandicapten aan het werk gekomen.
 • Beschut werk (werkplekken voor mensen met een zware arbeidsbeperking) komt totaal niet van de grond. Na drie jaar zijn er slechts 735 banen. Het einddoel van 30.000 is totaal niet in zicht.
 • Banen die in de markt gecreĆ«erd zijn conform de banenafspraak, zijn vaak tijdelijke banen. Gevolg: minder zekerheid.
 • Ruim 260 Wethouders luiden de alarmklok omdat de begeleiding van kwetsbare groepen in het gedrang komt.
 • De arbeidsomstandigheden en salarissen van mensen in de Sociale Werkvoorziening gaan achteruit.

Kortom, de Participatiewet heeft een snoeiharde uitwerking. Arbeidsgehandicapten zijn het slachtoffer. Sociale Werkvoorzieningen zijn niet toekomstbestendig. Ze komen in de knel en maken ongewenste bokkensprongen, zoals constructies met uitzendbureaus. Dit gaat ten koste van de arbeidsvoorwaarden en zekerheden van werknemers. SP-Kamerlid Jasper van Dijk pleit voor een reddingsplan:

 1. Open de Sociale Werkvoorziening voor mensen met een arbeidsbeperking en stop met de voortgaande bezuiniging per werkplek
 2. Geef iedereen met een arbeidsbeperking het recht op begeleiding, scholing en werkplekaanpassing
 3. Zorg voor voldoende financiering voor gemeenten om goede begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking mogelijk te maken
 4. Zorg dat de overheid de beloofde beschutte werkplekken realiseert en zich aan de Banenafspraak voor arbeidsgehandicapten houdt.
 5. Schrap de bezuiniging op loonkostensubsidies; garandeer een fatsoenlijk salaris met het minimumloon als ondergrens. Maak de korting op de Wajong ongedaan.

Donderdag 8 feb doet hij zijn voorstellen in het debat over de Participatiewet.

Betrokken SP'ers