nieuws

SP en GroenLinks: Wet tegen uitsluiting van kinderen uit arme gezinnen op school

Peter Kwint

SP-Kamerlid Peter Kwint en GroenLinks hebben er tabak van dat jaar in jaar uit kinderen geweigerd worden bij schoolreisjes, kerstvieringen en sinterklaasfeestjes, omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Daarom schrijven ze een wet die het verbiedt kinderen uit te sluiten van activiteiten op school omdat ze ouders hebben die deze bijdrage niet kunnen betalen. Volgens de SP en GroenLinks zou onderwijs juist moeten dienen om ongelijke kansen tussen kinderen te verkleinen, en vergroot deze zichtbare uitsluiting juist ongelijkheid. 

Kwint: 'Al jaren zijn we hiermee bezig. Onderzoek na onderzoek toont aan dat ouders in de problemen komen door deze bijdrage en dat kinderen de dupe zijn. Elk jaar krijgen we weer meldingen van kinderen die soms zelfs van activiteiten worden weggestuurd. Wij zijn er klaar mee. Kinderen uit arme gezinnen hebben het al moeilijk genoeg. Die mogen er op school niet ook nog last van hebben dat hun ouders het net wat minder getroffen hebben. Dus schrijven we zelf een wet.'

Officieel is de ouderbijdrage voor activiteiten die buiten school plaatsvinden vrijwillig, maar in praktijk wordt dat lang niet altijd zo ervaren. Regelmatig worden ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen onder druk gezet. Scholen blijven bijvoorbeeld betalingsherinneringen sturen of schakelen zelfs incassobureaus's in. En sommige kinderen moeten in een apart thuisblijversklasje aan het werk terwijl de rest van de school op schoolreis gaat. 

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld: 'Juist in het onderwijs verdient ieder kind een gelijke behandeling. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is nu voor ouders soms al een drempel om hun kind naar een bepaalde school te laten gaan. Dat is onwenselijk. Maar we moeten al helemaal voorkomen dat kinderen worden uitgesloten van bijvoorbeeld het schoolreisje. Dit is een ontzettend nare ervaring voor kinderen én voor hun ouders.'

De SP en GroenLinks zijn de afgelopen weken begonnen met het schrijven van hun wet. Deze zal binnenkort gepresenteerd worden en daarna aan de Raad van State worden aangeboden voor advies. Daarna kan de Tweede Kamer hierover met Kwint en Westerveld in debat.

Betrokken SP'ers