column
Lilian Marijnissen:

Toon moed: geef perspectief

Lilian Marijnissen

Het gaat helemaal niet goed met de oplopende besmettingscijfers en de aanpak van het coronavirus. De cijfers stijgen, waardoor steeds meer mensen ziek worden en de druk op onze zorgverleners alleen maar groter wordt. In de Brabantse ziekenhuizen wordt alweer aan zorgverleners gevraagd om met de kerst door te werken. Deze week was ik in het Erasmus MC in Rotterdam en vertelde Diederik Gommers me dat het ziekteverzuim onder verpleegkundigen daar momenteel is verdubbeld. Het kabinet vergadert vandaag weer in het Catshuis. De SP heeft een debat aangevraagd over de uitkomsten van dit beraad vandaag want we moeten snel wat doen. En het lijkt erop dat we weer een week verloren hebben in de strijd tegen het coronavirus.

Het patroon van dit kabinet lijkt helaas steeds hetzelfde: als men ingrijpt, is het steeds te laat en/of niet stevig genoeg. Op de IC maakt men zich grote zorgen. Met deze aantallen van besmettingen weten ze daar wat hen over drie weken te wachten staat. En dat kunnen ze helemaal niet aan. De druk in andere delen van de zorg blijft onverminderd hoog. Elke keer voeren we in de Tweede Kamer het debat over de strategie van het kabinet. Het kabinet zegt dat ze het virus wil indammen, maar de daden wijzen daar niet echt op. Omdat het debat vaak belandt in een woordenbrij aan mist, is het behoorlijk lastig om nu echt scherp te krijgen wat het plan van het kabinet is. Dat is niet alleen frustrerend als kamerlid in een debat, maar dit is vooral desastreus voor het begrip van mensen voor de maatregelen. Maatregelen die op zichzelf al lastig uit zijn te leggen: we zien lange rijen bij Schiphol, volle winkels, maar de cultuur en musea mogen bijna niets en buiten trainen met je voetbalteam is nog steeds verboden.

Intussen gaan we van persconferentie naar persconferentie en moeten we, zelfs de gekozen volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer, van de persconferenties horen wat het plan nu weer is voor de komende twee weken. Na lang vragen ook vanuit onze kant lag er een zogenaamde ‘routekaart’ waarbij we zouden kunnen zien bij welk niveau van aantal besmettingen, welke maatregelen zouden gelden. Wordt het hiermee leuker? Nee natuurlijk niet. Het virus blijft vernietigend voor onze gezondheid en economie. Maar het zou in ieder geval meer voorspelbaarheid en daarmee wat perspectief brengen. Zonder dat deze ‘routekaart’ uiteindelijk ooit is gebruikt, ligt hij alweer in de prullenbak en heeft het kabinet aangekondigd met een nieuwe te komen waar het wachten nu op is.

Maar we zitten nu dus in een situatie waarin het virus om zich heen grijpt, onze zorgverleners door hun hoeven zakken en de samenleving geen enkel perspectief heeft. Is er dan niet meer mogelijk om dit perspectief te geven? Dat denk ik wel. Vanzelfsprekend zitten we in een crisis waarin niets gemakkelijk is en we ook niet de illusie moeten wekken dat dingen maakbaar zijn, zeker niet als mensen zich niet aan de maatregelen houden. Maar er moet toch meer plan te schetsen zijn dan nu gebeurt. En er moet toch duidelijker uitgelegd kunnen worden waarom bepaalde maatregelen genomen worden en andere niet.

Met de komst van een vaccin en daarmee de opbouw van immuniteit zou je toch een plan moeten kunnen maken? En zeker voor de kortere termijn. Hoe gaan we dat virus nu platslaan en vooral ook hoe gaan we er dan daarna samen voor zorgen dat we het virus zoveel mogelijk indammen. Nieuwe maatregelen met dit aantal aan besmettingen lijken onontkoombaar. Laten we hopen dat het lang wachten met extra maatregelen niet al te ernstige gevolgen heeft gehad. Maar ik hoop dat we dinsdag in een persconferentie niet alleen te horen krijgen dat we het niet goed doen en wat de nieuwe maatregelen zijn, maar dat het kabinet ook met een nieuw plan komt. Het oude heeft niet gewerkt. Tijd voor een nieuw plan, met nieuw perspectief.


 

Blijf op de hoogte!

De SP zet zich in voor genoeg betaalbare huizen, voor eerlijke zorg, voor veilige buurten en voor nog veel meer. We doen onderzoek, voeren actie, organiseren bijeenkomsten en doen voorstellen. Zorg dat je op de hoogte blijft, mis het niet!

Betrokken SP'ers