www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Donderdag 28 augustus Zwolle - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij Bureau Jeugdzorg Overijssel om in gesprek te gaan over de overheveling van taken naar de gemeenten en de consequenties hiervan voor Bureau Jeugdzorg.
SP.nl/zorg
Zorg

Standpunten

  • We accepteren de verhoging van het eigen risico naar 360 euro niet. De SP wil het eigen risico fors verlagen en op termijn zelfs afschaffen
  • We voeren een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie in. Inkomens tot omstreeks het sociale minimum worden hierbij vrijgesteld
  • We investeren in een huisarts om de hoek en een zorgcentrum in de buurt
  • Geen tweedeling, met goede zorg voor wie het kan betalen en slechte zorg voor de rest
  • De marktwerking in de zorg wordt gestopt en op termijn teruggedraaid
  • Geen afbraak van de AWBZ
Klik hier voor alle standpunten

De zorg is geen markt

We hechten veel waarde aan onze gezondheid en zijn graag bereid daarin te investeren. Investeren in een huisarts om de hoek en een zorgcentrum in de buurt. In verzorgingshuizen die onze ouderen een fatsoenlijke oude dag bezorgen en een jeugdzorg die onze kinderen een toekomst biedt. Mensen met een lage opleiding leven gemiddeld 6 tot 7 jaar korter dan mensen met een hoge opleiding.

Wij willen geen tweedeling, met goede zorg voor wie het kan betalen en slechte zorg voor de rest. Toch is dat nu aan het gebeuren. Door de invoering van meer marktwerking, worden ziekenhuizen straks niet meer afgerekend op de zorg die ze leveren aan patiënten, maar op de winst die ze uitkeren aan aandeelhouders.

Thuiszorg

Door de aanbestedingen is de thuiszorg in grote problemen geraakt. Wij snijden fors in de bureaucratie en maken een einde aan de schaalvergroting in de zorg. De verplichte aanbesteding van de thuiszorg en de marktwerking in de ambulancezorg hebben we na veel acties gestopt. In mei 2010 zijn drie initiatiefwetten van Agnes Kant aangenomen die een einde maken aan de marktwerking in de thuiszorg. In maart 2012 werden twee van de drie wetten aangenomen door de Eerste Kamer

Nu de rest nog. Ook de marktwerking in de geestelijke gezondheidszorg moet stoppen. Dat zeggen 5.000 medewerkers, in het onderzoek dat we deden in De GGZ ontwricht.

Stop de marktwerking

De marktwerking leidt tot nodeloze concurrentie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en hopeloze bureaucratie voor zorgverleners. Marktwerking botst met de bezieling van medewerkers en is funest voor hun motivatie. Zorgverleners willen af van de managerscultuur, waarin zij worden afgerekend op cijfers. Ze willen meer ruimte voor de eigen professionaliteit, om mensen in geestelijke nood te helpen.

Zorg :: nieuws

/zorg :: Nieuws

Roemer: Help West-Afrika met bestrijding ebola-uitbraak

09-08-2014 De Nederlandse regering moet snel hulp bieden aan de landen die geconfronteerd zijn met de ebola-uitbraak, dat stelt SP-voorman Emile Roemer vandaag: 'Gisteren deed de Wereldgezondheidsorganisatie een indrukwekkende oproep tot internationale solidariteit met de landen die noch middelen noch kennis hebben om de ebola-uitbraak te beteugelen en bestrijden. Ik vind dat Nederland daar gehoor aan moet geven.'

> Lees verder…

Leijten: voor ieder kind een zwemdiploma

07-08-2014 Zorg ervoor dat ieder kind de basisschool verlaat met een zwemdiploma op zak. Deze oproep doet SP-Kamerlid Renske Leijten aan de ministers Schippers (Volksgezondheid) en Bussemaker (Onderwijs).

> Lees verder…

Leijten toont aan: langdurige zorg is betaalbaar en kan eerlijker

05-08-2014 SP-Kamerlid Renske Leijten presenteert vandaag de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) voor een alternatieve manier om premie voor de langdurige zorg (AWBZ) te heffen. De doorrekening laat zien dat AWBZ-premies al jaren niet volledig terecht komen bij de zorg en dat de zorgpremies een stuk eerlijker kunnen door de premie over alle schijven van de belasting te heffen. Nu gebeurt dat alleen over de eerste twee schijven van de belasting.

> Lees verder…

Regering haalt WMO binnen in Senaat met één stem verschil

09-07-2014 37 - 36. Met die uiterst krappe uitslag heeft de regering de aangepaste Wet Maatschappelijke Ondersteuning door de Eerste Kamer geloodst. SP-senator Tineke Slagter is diep teleurgesteld: 'Deze wet is onvoldragen, onzorgvuldig, voortijdig en wordt doorgedrukt onder onverantwoorde bezuinigingsdruk. De SP zegt: niet zo, niet zo snel, niet zo onzorgvuldig en niet onder zo'n financiële druk. Treurig dat de hele PvdA desalniettemin voorstemt!'

> Lees verder…

Van Gerven: Eigen risico is levensgevaarlijk

02-07-2014 Zowel de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) als de SP ontvangen massaal reacties van mensen die medisch noodzakelijke zorg mijden om financiële redenen. 'Op ons meldpunt ontving de SP binnen een week ruim 2.000 voorbeelden van mensen die gestopt zijn met het slikken van hartmedicatie of niet meer naar de dokter durven door geldgebrek,' zegt Tweede Kamerlid Henk van Gerven. 'Wat de SP betreft is daarmee een grens overschreden. Het eigen risico is levensgevaarlijk.'

> Lees verder…

Leijten: Aftreden bestuurders Nederlandse Zorgautoriteit is eerste stap

18-06-2014 SP-Kamerlid Renske Leijten is tevreden met het aftreden van de bestuurders van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De bestuurders namen deze beslissing nadat bekend werd dat zij dure reizen maakten die betaald werden door bedrijven waar zij toezicht op dienen te houden. Leijten: ‘Een toezichthouder moet volstrekt onafhankelijk opereren. Als de bestuurders zich laten fêteren op kosten van bedrijven in de zorg, dan schaadt dat de onafhankelijkheid en de geloofwaardigheid van de NZa.’

> Lees verder…

Gemeenten niet klaar voor verantwoordelijkheid jeugdzorg

17-06-2014 Veel gemeenten zijn onvoldoende voorbereid op de nieuwe jeugdzorgtaken. Dit blijkt uit een onderzoek van Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd, die kijkt of gemeenten er klaar voor zijn om vanaf 2015 de jeugdzorg te organiseren. SP-Kamerlid Tjitske Siderius: 'Sinds de eerste plannen om de gemeenten verantwoordelijk te maken voor de jeugdzorg is er al twijfel of de gemeenten dit aankunnen. Ook nu blijkt weer uit onderzoek dat de zorg voor kinderen na 1 januari 2015 niet gewaarborgd kan worden. Politici mogen nooit risico's nemen over de rug van de meest kwetsbare kinderen. Dus ik heb een simpele oproep: geef de gemeenten meer tijd.'

> Lees verder…

Patiënten en hulpverleners: Behoud vrije artsenkeuze

16-06-2014 Maandag vond in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats over het beperken van de vrije artsenkeuze. SP, GroenLinks en CDA organiseerden deze hoorzitting om patiënten, hulpverleners en patiëntenorganisaties aan het woord te laten. SP-Kamerlid Renske Leijten: 'Vandaag hebben veel mensen hun bezorgdheid geuit over het plan van minister Schippers om de vrije artsenkeuze flink te beperken. Ik ben het meest geraakt door een hartenkreet van één van de sprekers: Als dit plan doorgaat, dan snijdt de minister de band tussen patiënt en arts definitief door.'

> Lees verder…

SP, CDA en GroenLinks organiseren alternatieve hoorzitting over vrije artsenkeuze

13-06-2014 Aanstaande maandag vindt in de Tweede Kamer een alternatieve hoorzitting plaats over het voorstel om de vrije artsenkeuze in de zorg (artikel 13 in de zorgverzekeringswet) te beperken. Dit gebeurt op initiatief van SP, CDA en GroenLinks, omdat een officiële hoorzitting door de Kamercommissie geblokkeerd werd door de regeringspartijen PvdA en VVD, gesteund door D66, ChristenUnie en SGP.

> Lees verder…

Leijten: Snel actie voor verbeteren ouderenzorg

12-06-2014 Er moet snel actie worden ondernomen om de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren. Dit stelt SP-Kamerlid Renske Leijten in reactie op het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat donderdag verscheen. De inspectie onderzocht 450 zorgaanbieders, die samen zo'n 2000 verpleeg- en verzorgingshuizen beheren en concludeerde dat de kwaliteit van de zorg te laag is. Leijten: ‘Jarenlang werd gezegd dat de misstanden in de ouderenzorg slechts incidenten waren. Nu blijkt dat de kwaliteit structureel onder de maat is. De regering moet alles op alles zetten om die kwaliteit snel te verbeteren.’

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top