www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Standpunten

Standpunt :: Reclassering

De recidivecijfers in Nederland zijn hoog: rond de 70 procent van alle gedetineerden gaat binnen 6 jaar na vrijlating opnieuw in de fout. Toch zijn er voor de hand liggende maatregelen die genomen kunnen worden om te voorkomen dat mensen direct na een gevangenisstraf weer misdrijven gaan plegen. Voordat iemand de gevangenis verlaat, moet hij een geldig legitimatiebewijs op zak hebben, moet duidelijk zijn waar hij of zij de eerste weken gaat wonen, en moet het liefst ook werk zijn geregeld. Dit gebeurt op dit moment nog onvoldoende.

De reclassering, van oudsher expert in de begeleiding van ex-gedetineerden, moet de vrijheid en de middelen krijgen om waar nodig ex-gedetineerden hulp te bieden om op het rechte pad te blijven. De bureaucratie en de verantwoordingsplichten die in protocollen zijn vastgelegd zijn doorgeslagen, de professionele reclasseringswerkers moeten meer vrijheid krijgen om te doen wat nodig is om recidive te voorkomen. Ook de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de opvang van ex-gedetineerden, moeten voldoende geld en ondersteuning krijgen voor deze taak.

Zie ook:

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP:

SP Nieuws

Moed College
Studio SP
top