www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Standpunten

Standpunt :: Gevangenissen

Op het gevangeniswezen wordt al jaren fors bezuinigd. Dit heeft geleid tot grote verslechteringen in de Nederlandse bajessen. De begeleiding van gedetineerden en het aanbod van onderwijs en arbeid zijn geheel of grotendeels verdwenen. Dat is onverstandig, omdat de meeste mensen een tijdelijke gevangenisstraf uitzitten en na verloop van tijd weer terugkeren in de samenleving. Het is veel beter de tijd in detentie goed te benutten. Een gevangene die een vak heeft geleerd, arbeidservaring heeft opgedaan of van zijn verslaving af is zal minder snel opnieuw een delict plegen. Er moet ge´nvesteerd worden in meer en goed opgeleid personeel en een stevig onderwijs- en arbeidsaanbod. Dat vindt ook het gevangenispersoneel, dat dagelijks met deze moeilijke doelgroep werkt. Het uitkleden van het dagprogramma in de bajessen is slecht voor de veiligheid in de samenleving en voor de veiligheid van het personeel op de werkvloer.

Een groot probleem in de gevangenissen is het grote aantal verslaafde gedetineerden, vaak ook nog met psychiatrische problemen. Die gedetineerden moet speciale zorg worden geboden. Op termijn is ook dat een goede investering in onze veiligheid.

De reclassering wordt weer in ere hersteld door zowel in de gevangenissen als bij de nazorg na detentie begeleiding te bieden.

Zie ook:

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP:

SP Nieuws
Studio SP
top